Gå til sidens indhold

Skorstensfejer

Når du har en tilsluttet skorsten, skal du være opmærksom på, at det er dig, der står for dens indvendige vedligeholdelse.

Skal min skorsten renses ?

Du skal have renset din skorsten, hvis den er tilsluttet et fyr, pejs, brændeovn,eller lignende. Det har ingen betydning, om du faktisk bruger fyret, pejsen osv. Er der noget tilsluttet skal skorstenen renses.

 

Hvor ofte skal skorstenen renses ?

 

 

Hvis skorstenen er tilsluttet 

 

 

Skal den renses 

 

Et oliefyr med mere end 120 kw indfyret effekt

2 gange om året

Et oliefyr med mindre end 120 kw indfyret effekt

1 gang om året

Pejs, brændeovn eller lignende ildsted for fast brændsel

1 gang om året

Fueloliefyrede anlæg med større indfyret effekt end 120 kw

Efter aftale med skorstensfejeren ud fra, hvor meget anlægget bliver brugt, og i  hvilken tilstand det er

Anlæg til afbrænding af halm, flis, træspåner, eller træ

 

 

 

Ud fra en vurdering af anlæggets anvendelse og stand, kan skorstensfejeren bestemme at skorstenen skal fejes oftere eller sjældnere, end der står i tabellen. Du kan også selv aftale, at den skal fejes oftere, hvis du ønsker det.

 

Hvad skal skorstensfejeren gøre?

Skorstensfejeren skal:

 

  • Rense skorstenen
  • Rense røgrør og røgkanaler
  • Fjerne sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensrensningen

 

Hvis der har samlet sig glanssod i skorstenen, som kun kan fjernes med mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen bliver udfræset, inden laget af glanssod kan medføre en brandrisiko. Hvis laget ikke kan fjernes, må du ikke bruge skorstenen.

 

Hvis skorstensfejeren under arbejdet bliver opmærksom på fejl og mangler, som kan medføre særlig brandfare, skal han meddele det til kommunen. Det samme gælder, hvis han opdager ting, som er ulovlige i forhold til reglerne om ildsteder og skorstene.

 

Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder, det er nødvendigt, for at han kan udføre sit arbejde. Du har ret til at bede skorstensfejeren om legitimation, før du lukker ham ind.

 

Hvis der har være brand i skorstenen

Hvis der har været brand i skorstenen, skal du straks kontakte skorstensfejeren. Han skal så komme ud og rense skorstenen og vurdere, om den fortsat må bruges. Skorstensfejeren skal give politiet alle oplysninger, der kan have betydning for efterforskningen af branden.

 

Hvad koster det at få renset skorstenen?

Den lovpligtige skorstensfejning bliver i de fleste kommuner opkrævet sammen med ejendomsskatterne. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvor store gebyrerne skal være.

 

Frit skorstensfejervalg

Aarhus Kommune skal sørge for, at alle borgere har en skorstensfejer til rådighed.

  

Dette er sikret ved at inddele kommunen i distrikter og indgå aftale med de i pjecen nævnte skorstensfejermestre.

Disse distriktsskorstensfejermestre er dermed forpligtet til at feje skorstene beliggende i det distrikt, de har fået tildelt.

  

Kommunen vil dog gøre opmærksom på, at der er frit skorstensfejervalg og du kan frit vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt dit området/distrikt.

 

 

Information

Love og regler

 

Bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg 
Byggelovens § 15

Kontakt

Juridisk service – Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 30.11.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Juridisk service – Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code