Gå til sidens indhold

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet

Indkaldelse af idéer og forslag indtil 13. september 2017.
”Åbent hus” på Tangkrogen den 14. august 2017 kl. 15.00 – 19.00.

Aarhus Byråd vedtog den 8. juni 2017 at igangsætte forudgående høring om:

 

• Nyt Marselisborg Renseanlæg
• Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn 
• Udvidelse af Tangkrogens rekreative område og eventområde
• Forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene i området.

  

Du kan se byrådsbeslutningen her

 

Projektet er omfattet af VVM-reglerne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145

og kræver ændring af kommuneplanen.

 

Kystdirektoratet er myndighed for anlæggene på søterritoriet og Aarhus Kommune er myndighed for landanlæggene.

 

Aarhus Kommune igangsætter sammen med Kystdirektoratet hermed den første offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til:

 

• Miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering af planer og programmer)

• Kommuneplantillæg som muliggør udvidelse og ændret anvendelse af Tangkrogområdet  

 

Der er udarbejdet et debatoplæg med et forslag til helhedsplan, som grundlag for høringen.

 

Debathæfte, tekniske baggrundsnotater for de fire delprojekter, afgørelse om VVM-pligt samt ansøgning til Kystdirektoratet kan ses her på siden eller hos Borgerservice i Dokk1.

  

Høringsbidrag

Du har mulighed for at komme med idéer og forslag til planlægningen samt forslag til emner som bør undersøges i forbindelse med miljøvurderingen, herunder alternativer.

 

De indkomne idéer og forslag vil blive forelagt Aarhus Byråd, der herefter rammesætter det videre arbejde, i dialog med Kystdirektoratet. Høringsbidrag bedes senest den 13. september 2017 indsendt til:

 

Email: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

 

Eller post: 

Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

 

(Skriv venligst afsendernavn og adresse på brev eller mail)

 

 

"Åbent hus" på Tangkrogen den 14. august 2017 kl. 15.00 - 19. 00

Kom til åbent hus på Tangkrogen, og hør mere om helhedsplanen for området. Arrangementet vil foregå i et telt ved indgangen til området, tæt på iskiosken.

 

Til arrangementet vil det være muligt at stille spørgsmål til helhedsplanen, planprocessen og de enkelte projekter. Der vil desuden være rundvisninger på både renseanlægget og lystbådehavnen.

Program
15.00 Teltet åbner.
Velkomst ved: Steen B. Andersen, byrådsmedlem S, formand for Kulturudvalget, medlem af Teknisk Udvalg

 

15.05 – 19.00 Mulighed for at stille spørgsmål til planen, processen og de enkelte delprojekter til:
Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling samt Aarhus Vand A/S og Marselisborg Lystbådehavn.

 

For dem der har lyst, arrangeres desuden:
15.30 – 16.30 Rundvisning på renseanlægget, ved fagchef Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand A/S

 

15.30 – 16.30 Rundvisning på lystbådehavnen ved bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen og havnechef Thomas D. Fog, Marselisborg Lystbådehavn

 

16.45 – 17.45 Rundvisning på renseanlægget, ved fagchef Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand A/S

 

16.45 – 17.45 Rundvisning på lystbådehavnen ved bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen og havnechef Thomas D. Fog, Marselisborg Lystbådehavn

 

18.00 – 19.00 Rundvisning på renseanlægget, ved fagchef Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand A/S

 

18.00 – 19.00 Rundvisning på lystbådehavnen ved bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen og havnechef Thomas D. Fog, Marselisborg Lystbådehavn

 

19.00 Arrangementet slutter

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende planlægningen på landarealerne kan rettes til:

 

Planafdelingen
Birte Gersbøll
Tlf. 4185 9830
E-mail: bger@aarhus.dk

 

Spørgsmål vedrørende projektet på søterritoriet kan rettes til:

Kystdirektoratet
Anne Villadsgaard
Tlf. 9133 8425
E-mail: avi@kyst.dk

Kontakt

Planafdelingen

Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 26 40

E-mail: 

 

Debathæfte

Baggrundsnotat - Renseanlæg

Baggrundsnotat - Lystbådehavn

Baggrundsnotat - Eventområde

Baggrundsnotat - Trafik

Afgørelse VVM-pligt - renseanlæg

Afgørelse VVM-pligt - lystbådehavn-event-fælled-parkering

Ansøgning til Kystdirektoratet

 
 

Opdateret: 08.9.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter