Gå til sidens indhold

Sammenskrevet udgave af kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune, blev vedtaget af Aarhus Byråd den 23. oktober 2013.

Kommuneplan 2013 blev vedtaget som tre dele:

 

1. En temaplan, Temaplanlægning for Kystområdet, Kulturmiljøet, Jordbruget og Landskabet mv. suppleret med rapporterne ”Kulturhistorisk redegørelse” og ” Baggrundsrapport til landskabstemaet”.

Den øvrige del af hovedstrukturen fra Kommuneplan 2009 er genvedtaget. Rapporterne ”Kulturhistorisk redegørelse” og ”Landskabsanalyse” findes der links til her på siden.

 

2. Hovedstrukturen (Kommuneplan 2009), der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Kommunen som helhed. Hovedstrukturen indeholder målsætninger og retningslinjer for f. eks. byvækst og omdannelse og i den forbindelse målsætninger og retningslinjer for udbygningen med erhverv, boliger, service, grønne områder og trafiknettet.

 

3. Rammerne, der fastlægger, hvad de enkelte arealer må bruges til og hvordan, der må bygges. Rammerne består dels af generelle rammer, dels af konkrete rammer med rammebestemmelser for de enkelte delområder. Rammerne er tilgængelige i den digitale kommuneplan.

 

Nu foreligger der en sammenskrevet udgave af teamplanen og de gældende dele af Kommuneplan 2009, der har erstattet temaplanen og hovedstrukturen fra kommuneplan 2009.

 

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/385/

 
 

Opdateret: 08.11.2016

Afdeling: Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø

Send kommentar: Kommuneplanafdelingen

Telefon: 89 40 26 20

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code