Gå til sidens indhold

Dialog om nye lokalplaner

Planlægning og byudviklingsopgaver varetages af Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C.

Forud for en plan- eller udviklingsopgave inviterer Planafdelingen til dialog og samarbejde tidligt i processen. Formålet med dialogen er  at afgrænse opgave samt at undersøge, hvad den positivt kan give et lokalområde. 

 

Dialog sker med medarbejdere med relevante kompetencer. I dialogen og samarbejdet har vi fokus på det gode byliv for alle med udgangspunkt i bæredygtighed. Vi har også fokus på den stedlige fortælling og byudviklingen som et positivt og levende bidrag til lokalområdet og til Kommunen. Grundlæggende tager dialogen udgangspunkt i kommuneplanen og vedtagne politikker.

 
Team Indledende Dialog har fra første start et blik for de overordnede linjer i opgaver, eventuelle afledte konsekvenser, som skal imødegås forud for igangsætning af en opgave eller tilkendegivelse af en planlægning. Hvis særlige udfordringer eller afledte miljøkonsekvenser opstår, vil du som udvikler bliver stillet overfor et krav om at undersøge forholdet nærmere.
 
Er en plan- eller et ønske om byudvikling ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, vurderer Planafdelingen, om planens skal følges af et kommuneplantillæg, eller om den skal afvises.
 
Som byudvikler kan du have brug for at undersøge nærmere forhold forud for mødet om en plan. Det kan være VVM spørgsmål eller forhold omkring bevaringsværdige bygninger.
 
Nærmere information:

Planafdelingen: 89 40 26 40

Koordinator Team Indledende Dialog: Karin Linneberg Bæk: 40 75 78 52

 

Ledelsesansvarlig: Anne Schmidt Andersen, Planchef


Kontakt

Planafdelingen

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 26 40

E-mail: 

 

Hent Fuldmagten

 
 

Opdateret: 24.1.2018

Afdeling: Center for Byudvikling og Mobilitet

Send kommentar: Planafdelingen

Telefon: 89 40 26 40

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code