Gå til sidens indhold

Lokalplanprocessen

Lokalplanprocessen er dialogbaseret og gennemløber følgende faser:

• Indledede dialog
• Afdækning af planens indhold
• Byrådets første behandling (Godkendelse til offentlig fremlæggelse)
• Høring
• Byrådets anden behandling (Endelig vedtagelse) og
• Offentliggørelse

Dialog om planens indhold

I den indledende dialog om byudvikling og lokalplanlægning tager Planafdelingen stilling til, om planen kan gennemføres, om den ønskede byudvikling afføder en plan for  det ansøgte eller for et større område. Er en planlægning mulig og bidrager positivt til udviklingen af et lokalområde, varetager en projektleder den videre dialog i samarbejde med en projektgruppe.

 

Du kan læse mere om den indledende dialog her 

 

Tidligt i planprocessen gennemføres projektleder en forundersøgelse. Heri afdækkes vilkår eller bespænd for planlægningen, som skal undersøges nærmere, inden projektgruppe og udvikler kan udarbejde et forslag til en lokalplan.

 

Forudsætter en planlægning en ændring af kommuneplanen, udarbejder vi et tillæg til kommuneplanen. Inden da inviterer vi borgerne til en dialog og offentliggør et debatoplæg i 3 uger.

 

En tidsplan for lokalplanen vil fremgå af Aarhus Kommunes hjemmeside. Planafdelingen er løbende i dialog med rekvirent og/eller konsulent, så processen kan tilrettelægges optimalt, og unødig ventetid reduceres. Fra et fuldt afklaret plangrundlag til en endelig vedtagelse går der ca. 10 måneder, forudsat at der ikke sker længere sagsbehandling på det politiske niveau. Dette forudsætter, at aftalte afleveringstidspunkter overholdes.

 

Byrådets første behandling

Når projektgruppen er enig i indholdet i et planforslag, sender projektlederen det til vedtagelse i Aarhus Byråd. Herefter er planforslaget i høring mindst i 8 uger. I flere sager, inviterer vi til et borgermøde. Du kan læse mere om borger inddragelse under fanebladet til venstre.

 

Dine muligheder som borger

I den offentlige høring af et planforslag kan du tilkendegive dine bemærkninger. Dette skal ske ved at sende en mail med oplysning om navn og adresse til: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk. Bemærkninger skal være Aarhus Kommune i hænde inden høringsfristens udløb. Høringsfristen fremgår her.

 

Når sagen bliver sendt til Aarhus Byråd til endelig vedtagelse har du derudover mulighed for at søge foretræde for Teknisk Udvalg. Foretræde er din mulighed for at fortælle byrådspolitikerne, hvad du mener om en sag. Som borger i Aarhus Kommune har du derfor mulighed for at deltage i et møde i Tekniske Udvalg og fremlægge din mening om en sag, der er på mødets dagsorden.

 

Du kan læse mere om muligheden for foretræde her. 

 

Når planen er endeligt vedtaget i Aarhus Byråd, bliver vedtagelsen annonceret her

 

Retlige spørgsmål kan bringes for Natur og Miljøklagenævnet indtil 4 uger efter offentliggørelse af planen.

 

Nærmere Information:

Planafdelingen, Helle Petersen, T: 89 40 26 28

Koordinator Team Fysisk Plan: Peter Christoffersen, T: 41 85 98 37

Ledelsesansvarlig: Eva Møller Sørensen, Teamleder

Kontakt

Planafdelingen

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 26 40

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 15.1.2018

Afdeling: Center for Byudvikling og Mobilitet

Send kommentar: Planafdelingen

Telefon: 89 40 26 40

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code