Gå til sidens indhold

Nyt enfamiliehus, tilbyg eller ombyg

Du skal altid søge om tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis du ønsker at opføre et nyt hus, et sommerhus eller en tilbygning, som fx udestue eller en tagkvist.

Byggeri er omfattet af mange bestemmelser inden for bl.a. bygge-, plan- og miljølovgivning, og det kan derfor anbefales, at du hyrer en professionel rådgiver, fx en arkitekt eller ingeniør, inden du går i gang med et større byggeprojekt.

 

Byggeriet må ikke påbegyndes, før du har fået byggetilladelse.

En byggetilladelse er gyldig i ét år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden et år, bortfalder tilladelsen.

 

 

Det skal du vide, før du søger

Ud over bygningsreglementets krav, er det vigtigt, at du undersøger om der er bestemmelser i byplanvedtægter, lokalplaner, tinglysninger eller deklarationer på din ejendom, der kan have indflydelse på dit projekt.

 

Find gældende lokalplaner (åbner nyt vindue).

 

Undersøg om der er deklarationer på din ejendom på tinglysning.dk (åbner nyt vindue).

 

Hvis dit byggeri ikke kan gennemføres inden for bestemmelserne eller den gældende lovgivning, har du mulighed for at søge dispensation. Dispensation er altid en vurdering i den enkelte sag, idet der ikke kan gives generelle dispensationer. Så selvom din nabo måske har fået lov, så er det ikke sikkert, at du også får lov, da to sager sjældent er ens.


Brug vores tjeklister til ansøgningsmateriale

Tjeklisterne er ikke en fuldstændig liste over nødvendige dokumenter. Det er en liste, der viser, hvad vi generelt har brug for.

I den konkrete sag kan vi derfor muligvis få brug for yderligere oplysninger.

Tjeklister


Ansøgninger til altaner i eksisterende etage-ejendomme.

Ansøg om nedrivninger.

Ansøgninger til enfamiliehuse.

Ansøgninger til dobbelt- og rækkehuse.

Ansøgninger til erhverv, etageboliger og offentlige bygninger m.m.

Søg byggetilladelse

Alle byggerelaterede ansøgninger, anmeldelser, dispensationer, klarmeldinger osv. sendes via Byg og Miljø. 

Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning, som guider dig gennem hele forløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger vi skal bruge for at behandle dit byggeprojekt.
 
Læs mere om digital ansøgning og selvbetjening.

Tilbygning eller ombygning

En tilbygning er en udvidelse af etagearealet og kræver altid en byggetilladelse. Hvis du tilføjer fx en tagkvist, en udestue eller en integreret garage udvider du etagearealet.

Ombygning
Laver du en ombygning, uden at der sker en væsentlig anvendelsesændring og uden at udvide etagearealet, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Eksempler på ombygninger, der ikke kræver en tilladelse, kan være sammenlægning af to værelser, etablering af et nyt badeværelse, flytning af indvendige vægge mm.

Du skal dog være opmærksom på, at ejer har ansvaret for, at alle ombygninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og at eventuel kloak- og vvs-arbejde udføres af en autoriseret mester.

Ændringerne skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Læs mere om registrering i BBR.

Væsentlige ændringer af bygningens anvendelse

Det kræver en byggetilladelse, hvis du laver væsentlige ændringer af bygningens anvendelse fx:
 
  • Indretter en garage til beboelse.

  • Inddrager en tagetage til beboelse (hvis opført før 1. januar 1976).

  • Ændrer en udestue til beboelse.

  • Anvender en del af huset til erhverv.
 
Læs mere om anvendelsesændringer.

Bor du i landzone eller byzone?

Danmark er delt op i zoner: byzone, sommerhusområde og landzone. Der er forskellige regler for zonerne.
 
Undersøg hvilken zone din ejendom ligger i (åbner nyt vindue).
 
I en byzone er der bymæssig bebyggelse, og der kan som udgangspunkt opføres enfamiliehuse uden større problemer. Der kan dog være lokalplaner, som bestemmer noget andet for et område.
 
Landzone eller ”det åbne land” er særlige landbrugs- og naturområder. Her kan du være nødt til at søge om landzonetilladelse.
 
Læs mere om landzonetilladelse.

Indberetningspligt til BBR

Uanset om dit byggeri kræver anmeldelse eller byggetilladelse eller kan opføres uden nogen af delene har du indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ombygninger skal også meddeles BBR.
 
De oplysninger, vi har om dit hus anvendes ved ejendomsvurderingen, men har også betydning for forsikringsselskabernes vurdering af din ejendom og ved salg af huset.
 
Læs mere om BBR.

Gebyr for sagsbehandlingen

Når Aarhus Kommune udsteder en byggetilladelse vil du samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.
 
Se de gældende gebyrer.

Kontakt

Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1 C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00

Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00

Har du spørgsmål til din igangværende sag, kan du kontakte sagsbehandlerne alle hverdage mellem kl. 9.30 - 11.30 på telefon 89 40 22 13.

Hav venligst dit sagsnummer parat.

 
Find svar på oftest stillede spørgsmål om byggeri
 
 

Opdateret: 28.11.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code