Gå til sidens indhold

Opsætning af solceller

Hvornår kræves en byggetilladelse, og hvad skal du være opmærksom på, når du ønsker at opsætte solceller?

Det er ejeren af ejendommen, der er ansvarlig for, at gældende lovgivning overholdes i forbindelse med opsætning af solceller. Selvom solcelleanlægget måske ikke kræver en byggetilladelse, kan de godt være omfattet af anden lovgivning som eksempelvis lokalplaner, tinglyste servitutter, byplanvedtægter, naturbeskyttelsesloven og fredninger.Opsætning af solceller på bygninger

Du skal ansøge om byggetilladelse, hvis opsætningen af solceller ændrer på bygningens højde- og afstandsforhold til fx naboskel eller påvirker bygningens bærende og stabiliserende evne. Vær opmærksom på, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt, som solceller påfører bygningen.


Solceller skal anbringes og fastgøres, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Er du i tvivl, bør du få foretaget en vurdering og beregning af en professionel rådgiver.Opsætning af solceller på terræn

Solcelleanlæg på terræn kan være mere synlige og dominerende end solceller opsat på en bygning. Der vil derfor blive lagt vægt på placering, størrelse, synlighed og sikkerhed i vurderingen af, om solcelleanlægget kræver en byggetilladelse. Kontakt gerne Aarhus Kommune for at få en vurdering af, om du skal søge byggetilladelse til opsætning af solceller på terræn.


 

Særligt for ejendomme beliggende i landzone

Ligger din ejendom i landzonen, vil solcelleanlæg på terræn kræve både en byggetilladelse og en landzonetilladelse.


Læs om landzonetilladelse.


Der gives ofte tilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn, hvis de placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse. Der gives derimod sjældent tilladelse til opsætning i det åbne land.


 

Hvad skal du være opmærksom på, før du går i gang

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter, hvori der kan være bestemmelser om solceller fx i forhold til materialevalg og udseende af tagbeklædningen. I disse tilfælde skal du søge om dispensation fra bestemmelserne. 


I Aarhus Kommune betragtes solceller ikke som et reflekterende materiale og påvirkes således ikke af eventuelle bestemmelser om reflekterende materialer. Du skal dog være opmærksom på, om der i byplanvedtægter og lokalplaner eksempelvis står, at "anlæg til indvinding af solenergi skal indgå som en del af tagfladen". Dette betyder, at solcellerne skal integreres direkte i tagdækningen ved opførelse af nybyggeri eller eftermonteres parallelt med tagfladen i afstand af maksimalt 15 cm over tagfladen på eksisterende byggeri. 

Find de gældende byplanvedtægter og lokalplaner for dit område.


Hvis ejendommen ligger i et fredet område, er det vigtigt, at du læser fredningsbestemmelserne. I nogle tilfælde kræver opsætning af solceller en dispensation fra fredningsnævnet.

Er ejendommen omfattet af én eller flere af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer i forhold til sø, å, skov, strand osv., kan det også kræve en dispensation.

Du undersøger, om din ejendom ligger i et fredet område, eller er omfattet af én eller flere beskyttelseslinjer på hjemmesiden miljoeportal.dk.


Miljøportalen kan ikke vises i Google Chrome eller Microsoft Edge. Brug en anden browser.


Find din ejendom på Miljøportalen (åbner nyt vindue).


Hvis din ejendom er optaget i kommuneplanen med en bevaringsværdi fra 1 til 4, kan du ikke forvente at få tilladelse til opsætning af solceller.


Du undersøger om din ejendom har en bevaringsværdi på hjemmesiden:


www.kulturarv.dk (åbner nyt vindue).Anmeldelse til Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Solfangere (vandbaserede solenergianlæg) skal altid anmeldes til BBR med oplysninger om ejendommens adresse og anlæggets areal. Det er derimod frivilligt at anmelde solcelleanlæg til BBR. Vælger du at anmelde solceller, skal du oplyse ejendommens adresse samt anlæggets effekt og areal.


Find kontaktoplysninger til BBR.Hvad skal du sende til kommunen

Ansøgningen sendes digitalt via Byg og Miljø, som også guider dig gennem processen.


Læs om digital ansøgning og selvbetjening.Gebyrer

Når du ansøger om opsætning af solceller på et nybyggeri, samtidig med din ansøgning om byggetilladelse til byggeriet, kræver vi ikke et selvstændigt gebyr for solcellerne.


Byggetilladelse til opsætning af solceller på eksisterende bygninger pålægges et gebyr.


Find gebyret under § 8 i gebyroversigten.Byggetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn pålægges et gebyr.


Find gebyret under § 16 i gebyroversigten.

Kontakt

Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1 C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00

Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00

Har du spørgsmål til din igangværende sag, kan du kontakte sagsbehandlerne alle hverdage mellem kl. 9.30 - 11.30 på telefon 89 40 22 13.

Hav venligst dit sagsnummer parat.

 
Find svar på oftest stillede spørgsmål om byggeri
 
 

Opdateret: 20.6.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code