Gå til sidens indhold

Byggesagsgebyr

Aarhus Kommune opkræver gebyr for byggesagsbehandling.

Siden 2015 har vi opkrævet gebyr for den tid, vi bruger på at sagsbehandle byggesager. Gebyret er fastsat af byrådet.


For kategori 1 opkræves et fast gebyr. Fra og med 1. januar 2018 er det faste gebyr for kategori 1 på 1.038 kr.


For kategori 2 til 5 opkræves gebyrer efter tidsforbrug. Fra og med 1. januar er timeprisen 693 kr.


Der er ikke moms på byggesagsgebyrer.


Gebyret bliver opkrævet for alle de ansøgninger, forespørgsler og anmeldelser, vi modtager.


Vi opkræver gebyr for følgende opgaver


  • Byggetilladelser

  • Deltilladelser

  • Nedrivning

  • Dispensationssager

  • Lovliggørelsessager

  • Afslag

  • Ansøgninger der trækkes tilbage

  • Forhåndsvurderinger og forespørgsler med udgangspunkt i konkrete sager.

Henvendelser om konkrete sager koster gebyr

Henvender du dig om konkrete ejendomme eller lokaliteter, skal vi oprette en sag, da det er et krav, at vi kan dokumentere givne svar.
Derfor opkræver vi også altid gebyr for konkrete forespørgsler, som skal sendes via ansøgningstypen Planmæssig forespørgsel i Byg og Miljø.

Åbn selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø (åbner nyt vindue).


Da gebyret altid bliver opkrævet hos den tinglyste ejer af en ejendom, skal alle andre have en fuldmagt fra ejer, hvis de har en forespørgsel til ejendommen – fx i forbindelse med en ejendomshandel.

Spar penge på at undersøge selv

Mange svar kan du – eller din rådgiver – selv finde i eksempelvis kommuneplanens rammer, lokalplanerne og byplanvedtægterne. Det koster ikke noget at slå op i dem.

Find gældende kommuneplaner.

Find relevante lokalplaner og byplanvedtægter.

Derudover kan du søge oplysninger om tinglyste deklarationer/servitutter på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Søg info på tinglysning.dk (åbner nyt vindue).

Fortryder du din ansøgning

Bemærk i øvrigt, at vælger du at trække en ansøgning tilbage, fakturerer vi alligevel for den tid, vi har brugt på sagen.

Gebyrer fordelt på kategorierne 1 til 5

Siden 2015 har vi opkrævet gebyr for den tid, vi bruger på at sagsbehandle byggesager. Gebyret er fastsat af byrådet.


For kategori 1 opkræves et fast gebyr. Fra og med 1. januar 2018 er det faste gebyr for kategori 1 på 1.038 kr.


For kategori 2 til 5 opkræves gebyrer efter tidsforbrug. Fra og med 1. januar er timeprisen 693 kr.


Der er ikke moms på byggesagsgebyrer.

Gebyret bliver opkrævet for alle de ansøgninger, forespørgsler og anmeldelser, vi modtager. 


Kategorierne er:

1 - Simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse).

2 - Enfamilies huse (fritliggende enfamilieshuse, sammenbyggede enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse).

3 - Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.


4 - Andre faste konstruktioner mv. (antennemaster, faste konstruktioner, som ikke er bebyggelse, skiltning, gylletanke og siloer).

5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.

Byggesagsgebyret kan opkræves i flere rater

I nogle sager, typisk sager hvor der gives en tilladelse, opkræver vi gebyret for sagsbehandlingen i to rater.

Første rate skal betales, når afgørelsen er truffet. Vi fakturerer for den tid, der er brugt på sagen. Gebyret opkræves via et indbetalingskort til ejendommens ejer.

Anden rate skal betales, når byggeriet kan tages lovligt i brug. Anden rate dækker det tidsforbrug, der er fra tilladelsen er udstedt til sagen afsluttes.

I andre sager opkræves gebyret som udgangspunkt efter afsluttet behandling.

Kontakt

Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1 C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00

Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00


Har du spørgsmål til din igangværende sag, kan du kontakte sagsbehandlerne alle hverdage mellem kl. 9.30 - 11.30 på telefon 89 40 22 13.

Hav venligst dit sagsnummer parat.

 
 
 

Opdateret: 27.1.2018

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code