Gå til sidens indhold

Frit valg-ordningen

Forældre til småbørn i Aarhus Kommune kan vælge, at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud.

Du har  2 muligheder for private pasningsordninger under Frit valg-ordningen:

 • En ansat børnepasser
 • En selvstændig børnepasser

Du kan læse mere om mulighederne under punkterne "Ansat børnepasser" og "Selvstændig børnepasser"

 

Du kan få tilskud:

 • Hvis du bor i Aarhus Kommune
 • fra barnet er 24 uger og til skolestart
 • Der kan i helt særlige tilfælde, f.eks. ved fødselsdepression eller flerlingefødsel, dispenseres fra ovenstående. Det kræver dog altid en konkret vurdering af barnets tarv og udviklingsmæssige behov

Tilskudsbeløb 2018

Tilskud til barn fra 0 - 2 år

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres månedlige dokumenterede udgifter. Dog kan der maksimalt udbetales 6.053 kr. i tilskud pr. måned. 

 

Tilskud til barn fra 3 år og indtil det starter, eller ville kunne starte i skole

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres månedlige dokumenterede udgifter. Dog kan der maksimalt udbetales 3.303 kr. i tilskud pr. måned

 

Dit barn betragtes som 3 årig fra den 1. i den måned hvor det fylder 3 år.

 

Har du 2 børn i pasning, 1 barn under 3 år og 1 barn over 3 år, vil den samlede udgift blive fordelt med 60% til barnet under 3 år og 40% til barnet over 3 år.

 

Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en børnepasning på mere end 30 timer pr. uge.

 

Tilskuddet nedsættes, hvis pasningen af dit barn udgør 30 timer eller mindre pr. uge

Tilskuddet nedsættes således

 • 21 - 30 timer pr. uge nedsættes til 75% af dit maksimale tilskud
 • 11 - 20 timer pr. uge nedsætter til 50% af dit maksimale tilskud
 • 1 - 10 timer pr. uge nedsættes til 25% af dit maksimale tilskud

 

Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

 

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år til 1. januar.

Søskendetilskud 2018

Har du mere end 1 barn i pasning under Frit valg-ordningen, eller en kombination af Frit valg-ordningen og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, udbetales søskendetilskuddet i forhold til søskendebarnets pasningstid i Dagtilbuddet.

 

Søskendetilskuddet udgør 85% af halvdelen, af den billigste aldersvarende plads, omregnet i 12 måneder.

 

 • Dagtilbud 0 - 2 år
  • Deltid med kost - 760 kr. pr. måned 
  • Deltid uden kost - 760 kr. pr. måned
  • Fuldtid med kost - 1.140 kr. pr. måned
  • Fuldtid uden kost - 1.140 kr. pr. måned

 

 • Dagtilbud 3 - 6 år
  • Deltid med kost - 683 kr. pr. måned
  • Deltid uden kost - 485 kr. pr. måned
  • Fuldtid med kost - 926 kr. pr. måned
  • Fuldtid uden kost - 727 kr. pr. måned

 

 • SFO
  • 0. - 3. klasse - 659 kr. pr. måned

Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

 

Beløbet udbetales i alle tilfælde sammen med det ordinære tilskud til Frit valg-ordningen.   

Økonomisk friplads

Du har ikke mulighed for, at søge om økonomisk fripladstilskud til Frit valg-ordningen.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Du søger om tilskud ved at udskrive og indsende ansøgning m.m.

 

Jeg vil søge tilskud til en Ansat børnepasser

Du kan se i "Praktiske oplysninger - Ansat børnepasser" hvilke bilag du skal udfylde og indsende.  

 

Jeg vil søge tilskud til en Selvstændig børnepasser

Du kan se i "Praktiske oplysninger - Selvstændigbørnepasser" hvilke bilag du skal udfylde og indsende.  

 

Bilagende skal indsendes til Pladsanvisning og Elevadministration, senest 10 arbejdsdage inden pasningen af dit barn starter, for du kan modtage tilskuddet fra startdatoen.

 

Har du spørgsmål til udfyldelse af bilagende, kan du kontakte Pladsanvisning og Elevadministration.

 

Behandlingstiden af din sag vil typisk være ca. 30 dage.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales først, når Pladsanvisning og Elevadministration har modtaget den pædagogiske godkendelse af aftalen, fra Læring og Udvikling.

 

Drejer aftalen sig om en Ansat børnepasser skal der samtidig foreligge dokumentation for, at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er tegnet samt at CVR/SE-nummer er oprettet.

 

Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den første hverdag i måneden.

Bortfald af tilskud

Retten til tilskud kan falde bort hvis særlige hensyn til dit barns tarv og udvikling taler for, at dit barn optages i et kommunalt dagtilbud.

 

Tilskuddet bortfalder også

 • når pasningsaftalen ophører
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der støttes af offentlige midler
 • fra den måned hvor dit barn starter eller ville kunne starte i skole
 
 

Opdateret: 23.11.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code