Gå til sidens indhold

Orlov

Retten til orlov gælder for børn indmeldt i kommunal dagtilbud. Orloven skal have en længde af minimum 2 måneder

 

Ansøgningsfrist

Orlov skal søges med mindst 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i måneden.

 

Orloven kan i alle tilfælde tidligst søges, når barnet har brugt pladsen i mindst 1 måned.

 

Eksempel

Hvis der er sagt ja til en plads til de 1. september, kan der tidligst søges om orlov den 1. oktober, og orloven kan med 2 måneders varsel træde i kraft pr den 1. december.

 

Man kan altså ikke sige ja til en plads (reservere en plads) og starte med at have orlov.

Orlov til et skolegangsudsat barn

Orlov fra dagtilbud kan som udgangspunkt ikke bevilges, når der er bevilget skolegangsudsættelse. Dette følger af kravet om, at Aarhus Kommune som betingelse for skolegangsudsættelse kræver, at barnet er optaget i et dagtilbud. Dette skal desuden ses i sammenhæng med, at en afbrydelse af forløbet i dagtilbuddet betragtes som en forringelse af barnets muligheder for at blive skoleparat.

 

Der kan være forhold omkring barnet eller familien der gør, at en kortvarig orlov fra dagtilbud kan bevilges.

 

Hvis I ønsker orlov til et skolegangsudsat barn fra dagtilbud, skal I kontakte dagtilbuddet, som udarbejder en handleplan og en udtalelse. Når I har modtaget dette, fremsender I en ansøgning med det vedlagt til Pladsanvisning og Elevadministration.

 

PPR og Specialpædagogik inddrages herefter og foretager en helhedsvurdering af forholdene omkring jeres barns udvikling, herunder aktuel status på opfyldelse af de beskrevne mål i den pædagogiske handleplan. På denne baggrund træffer Pladsanvisning og Elevadministration afgørelse om bevilling af orlov.

Sprogvurdering

For alle børn, der ikke går i dagtilbud gælder det, at barnet (jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 2) skal sprogvurderes. Sprogvurderingen er obligatorisk uanset barnets sproglige baggrund og skal gennemføres i perioden fra barnet er 2 år og 10 måneder og inden barnet bliver 3 år og 4 måneder.

 

Når barnet har orlov fra Dagtilbuddet sidestilles det med børn uden for Dagtilbud. Afholder barnet orlov i alderen 2 år og 10 måneder frem til 3 år og 4 måneder, skal der foreligge en sprogvurdering eller en aftale om sprogvurdering førend orloven kan bevilges.

Forlængelse af orlov

Henvendelse om forlængelse af orlov skal ske skriftligt til Pladsanvisning og Elevadministration senest 2 måneder før, den oprindelige orlov udløber.

Afbrydelse af orlov

Ved ønske om afbrydelse af orlov, rettes henvendelse til Pladsanvisning og Elevadministration.

 

Der kan ikke stilles garanti for samme plads, men derimod en alderssvarende plads indenfor dagtilbuddet. Nyt tilbud om pasning efter afbrydelse af orlov, vil blive fremsendt hurtigst muligt.

Udmeldelse

Ved ønske om udmeldelse fra en plads i orlovsperioden eller efter orlovens ophør, skal udmeldelsen foretages skriftligt med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Økonomisk friplads

Varer orloven mere end 3 måneder lukkes den økonomiske friplads og der skal derfor søges om økonomisk friplads på ny, når orloven slutter.

Garanti for samme plads efter orloven

Efter orloven er der garanti for, at barnet kan vende tilbage til en alderssvarende plads indenfor samme dagtilbud.

 

Søskendetilskud bortfalder/ændres i forbindelse med tildeling/afbrydelse af orloven.

Orlov ved barns sygdom

Ønsker I orlov til jeres barn med øjeblikkelig virkning, f.eks. på grund af pludselig og måske langvarig hospitalsindlæggelse, kan dette bevilliges efter en individuel vurdering på baggrund af en lægeudtalelse.

 

Henvendelse rettes til Pladsanvisning og Elevadministration.

 
 

Opdateret: 27.9.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code