Gå til sidens indhold

Udmeldelse af et pasningstilbud

Her kan du læse mere om hvordan du udmelder dit barn fra pasning i Aarhus Kommune

Udmeldelse af et pasningstilbud skal ske skriftligt og med 2 måneders varsel til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden.

 

I kan udmelde jeres barn på Digital Pladsanvisning, eller I kan få en udmeldelsesblanket i institutionen, ved Borgerservice eller den kan udskrives her på siden.

 

Hvis I ønsker udmeldelse i en orlovsperiode eller efter orlovs ophør skal dette også ske skriftligt og med 2 måneders varsel til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden..

 

I forbindelse med overflytning fra et dagtilbud til et andet i Aarhus Kommune, sker udmeldelsen automatisk fra det dagtilbud, barnet går i. Med mindre andet er aftalt, vil udmeldelsen blive den dato, hvorfra den nye plads er tilbudt.

 

Ved overflytning mellem et privat pasningstilbud og et kommunal pasningstilbud kan udmeldelsen ske med 1 måneds varsel. Vær opmærksom på at udmeldelsen ikke sker automatisk.

 

Skal jeres barn starte i skole i Aarhus Kommune, vil udmeldelsen ske automatisk med virkning pr. 31. juli, det år barnet starter i skole.

 

Udmeldelse af SFO skal ske med 2 måneders varsel til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden. Ved skoleskift, hvor barnet indmeldes i SFO på den kommende skole kan udmeldelsesvarslet dog fraviges, således at barnet kan udmeldes dagen før skoleskiftet og straks starte i SFO ved den nye skole.

 

I henhold til forældreansvarsloven §3 kræves begge forældremyndighedsindehaveres underskrift ved udmeldelse fra SFO.

 

Hvis udmeldelsen skyldes flytning til anden kommune og I har fået plads i opsigelsesperioden til jeres barn, kan opsigelsesvarslet nedsættes til 1 måned. Dette kræver, at I fremsender dokumentation for pladsen i den anden kommune til Pladsanvisningen. Udmeldelsen kan være gældende 1 måned efter forevisning af dokumentationen til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden.

 

Pladsen må i alle tilfælde benyttes i opsigelsesperioden.

 
 

Opdateret: 01.3.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code