Gå til sidens indhold

Familieteam

Familieteam tilbyder familiebehandling, konsulentbistand og praktisk, pædagogisk støtte. Tilbuddet er til børn og unge i alderen 3-14 år og deres forældre. Herudover tilbyder Familieteamet en særlig indsats mod vold i familier, familiedaginstitutionen samt psykologindsatsen.

Målgruppen

Tilbuddet er til familier, med børn fra 3-14 år, der viser tegn på manglende trivsel. Denne mistrivsel kan for eksempel komme til udtryk i familien, i skolen eller i daginstitutionen.

Tilbuddets indhold

Familieteamet har adresse på Vejlby Centervej 52 i Risskov. Familiebehandlingen foregår mest i familiens eget hjem.


Familieteamet tilbyder familiebehandling, konsulentbistand og praktisk, pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Familieteamet også en indsats mod vold i familier, psykologindsatsen og Familiedaginstitutionen. Indsatsen mod vold i familier og psykologindsatsen afhænger ikke af, hvor man bor i Aarhus kommune. Familiedaginstitutionen tilbydes begrænset.

 

Praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling og konsulentbistand

Ved praktisk, pædagogisk støtte er der fokus på at få eller opretholde en struktur i familiens hverdag. Det kan f.eks. være hjælp med at lave rutiner om søvn, rengøring og lektier.

I familiebehandling er der fokus på samspillet mellem børn og forældre og inddragelse af netværket. Netværket kan f.eks. være bedsteforældre, skole eller daginstitution. Konkret kan familiebehandleren eksempelvis hjælpe forældre med at skabe kontakt til skolen og forældrene eller træne forældre og børn i at håndtere konflikter.

Konsulentbistand er korte indsatser med afgrænsede problemstillinger.

 

Indsats mod vold

Indsatsen er til børn og familier, der oplever eller har oplevet vold i hverdagen. Målet er at standse volden og bearbejde den psykiske virkning af volden. Hvis der er behov, laves sikkerhedsplaner for familien. Indsatsen er til familier med børn fra 3-14 år.

 

Psykologindsatsen

Psykologindsatsen tilbyder en specialiseret psykologfaglig indsats til børn og/eller forældre. Det kan være børn, der har angst eller har været udsat for traumer. Det kan være forældre, der har depression eller PTSD. Indsatsens mål er, at forældrene og børnene kan få bearbejdet oplevelser og følelser, der er en hindring for, at dagligdagen i familien kan fungere. Indsatsen er rettet mod børn i alderen 3-14 år og deres forældre.

Familiedaginstitutionen

Familieinstitutionen er til forældre med børn i alderen 3-6 år. Familiedaginstitutionen er gruppeforløb på Børnehuset Egmontgården en gang om ugen, der strækker sig over fire til seks måneder.

Forældre med børn i følgende daginstitutioner kan få tilbuddet: Egmontgården, Børnegården Rundhøj, Børnehuset Fredensvang, Børnehaven Præstevangen, Naturbørnehaven Søndervangskolen og Børnehuset Tulshøjvej 5.

Henvendelse

Hvis I, som familie, ønsker at blive henvist til et familieteam eller et tilsvarende tilbud, kan I kontakte jeres rådgiver ved Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Rådgiveren kan henvise til Børnecentret, hvor Familieteamet hører under. I centret udvælges det bedste tilbud i forhold til jeres barns behov. Det kan f.eks. være familiebehandling hos et familieteam eller et lignende tilbud.

Hvis I/du blot ønsker en kort anonym samtalerække med en familiebehandler, kan Åben Anonym Rådgivning benyttes uden henvisning.

Kontakt

Familieteam

Socialforvaltningen

Vejlby Centervej 52

8240 Risskov

Telefon: 89 40 56 94

 
 
 

Opdateret: 24.8.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code