Gå til sidens indhold

Rådgivningscentret

Rådgivningscentret yder hjælp til børn, unge og familier med alvorlige psykiske problemer og har særligt fokus på børn og unge, der har været udsat for overgreb.

Målgruppe for Rådgivningscentret

Rådgivningscentrets målgruppe er børn, unge og familier med svære psykiske problemer, samt børn og unge, som er personlighedsmæssigt truet i deres udvikling og tilknytning.

 

Rådgivningen har særligt fokus på børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb eller andre voldsomme overgreb, samt børn og unge, der har været udsat for markante tab eller har tanke- og handlemæssige problemer. Der arbejdes også med børn og unge, der udsætter andre børn eller unge for seksuelle krænkelser.

 

Rådgivningscentret tilbyder hjælp til børn og unge, der har været udsat for seksuelt overgreb.

 

Tilbuddets indhold

Formålet med tilbuddet er at hjælpe barnet, den unge og familierne til at få bedre kontrol over deres eget liv med en mere hensigtsmæssig selvforståelse og et større selvværd. Målet er, at barnet eller den unge kan få et selvstændigt liv med uddannelse og arbejde.

 

Forløbet består af individuelt tilrettelagte terapiforløb, alt efter problemets karakter, barnet eller den unges livsvilkår og tilstand. Oftest omfatter det både individuelle samtaler og samtaler med familien samt netværksmøder med relevante professionelle. Altid med barnet, den unge og familien i centrum.

 

Undervejs arbejdes mod, at barnet eller den unge får:

 

  • Familie- og netværksstøtte, så fremtidens muligheder udvides.
  • Redskaber og støtte til at opbygge eller genopbygge sin identitet og selvforståelse.
  • Hjælp til at forebygge, så de ikke viderefører livsstilen til deres egen familie senere i livet (overgreb, vold og lignende).
  • Bearbejdet selvopfattelse, opbygget selvværd samt genvundet tiltro til andre mennesker og dermed være i stand til at knytte sunde bånd.

 

At blive udsat for et seksuelt overgreb, voldsomme tab og lignende kan være dybt traumatiserende. Derfor kan tilbuddet være både intensivt og omfangsrigt. Barnet eller den unge skal som regel ikke kun slås med fortidens hændelser om den konkrete oplevelse, men også med psykiske eftervirkninger som skam, skyld, mindreværd, ensomhed, brudt tillid og lignende.

 

Hvor og når det er muligt, foregår behandlingen også i grupper. Grupperne er sammensat ud fra alder, problematik og køn.

 

Henvendelse

For at blive henvist til tilbuddet skal du kontakte din sagsbehandler på Familiekontoret eller Handicapcentret for børn.

Kontakt

Kontakt

Rådgivningscentret

Socialforvaltningen

Marselis Boulevard 179

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 11 00

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14

 
 
 

Opdateret: 19.9.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code