Gå til sidens indhold

Skolebestyrelse og SFO-forældreråd

Alle folkeskoler skal i følge Folkeskoleloven have en skolebestyrelse, repræsenteret af forældre, elever og medarbejdere. Herudover har alle SFO’er et forældreråd.

Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed, blandt andet: 

 

  1. Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
  2. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber.
  3. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.
  4. Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.
  5. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
  6. Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
  7. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
  8. Skolefritidsordningens virksomhed.

 

Inden for de økonomiske rammer der er fastlagt for skolen, skal skolebestyrelsen også godkende skolens budget. Den godkender ligeledes undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

 

Mindst en gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles skolebestyrelsens årsberetning.

  

SFO-forældreråd

 

Forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartner i forhold til sager der vedrører SFO’ens virksomhed.

 
Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet formaliseres i en samarbejdsaftale hvori det præciseres, hvilke kompetenceområder skolebestyrelsen eventuelt skal delegere til SFO-forældrerådet.

 

SFO-forældrerådets hovedopgave, i samarbejde med skolebestyrelsen, er at medvirke til at sikre et godt og dynamisk samarbejde med SFO’ens leder og personale.

 

Formålet er, at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes trivsel, læring og udvikling.
For uddybning af SFO-forældrerådets opgaver se Vejledning til arbejdet i SFO-forældreråd i Aarhus Kommune. 

 
 

Opdateret: 18.5.2018

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Læring og Udvikling

Telefon: 89 40 48 71

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code