Gå til sidens indhold

Tilbud 6 - 16 år

Alle skoler i Aarhus Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil.

Find navn og telefonnummer på sundhedsplejersken på din skole via linket på denne side.

 

Indskoling (0. - 3. klasse)

I 0. klasse bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i fællesskab ved en sundhedssamtale mellem barn, forældre og sundhedsplejerske. I 1. klasse bliver børnene målt og vejet.

 

I indskolingen vil børnene desuden blive undervist i forskellige sundhedsrelevante emner, for eksempel hygiejne, mad, bevægelse og afslapning.

 

Midtskole (4. - 6. klasse)

Sundhedsplejersken arbejder sammen med skolens lærere om børnenes trivsel og sundhed. Der kan undervises i emner som pubertet, sund livsstil, trivsel og mobning. Børnene lærer, at de har indflydelse på deres egen sundhed.

 

Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse, med måling af højde, vægt og synsprøve. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov. 

 

Udskoling (7. - 9. klasse)

Fra 7. til 9. klasse arbejder sundhedsplejersken sammen med skolens lærere om at sikre, at alle skolebørn modtager undervisning om seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. 

 

I 9. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og -undersøgelse (højde, vægt, hørelse og evt. farvesyn) af sundhedsplejersken.

 

Børn, som har særlige behov

Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle kontakter til disse børn.

 

Specialklasser og -skoler

Alle børn i specialklasser og -skoler får tilbudt en sundhedssamtale/undersøgelse ved sundhedsplejersken i forbindelse med indskoling og udskoling.

 

Børn, der i skoleforløbet indstilles til specialklasse eller -skole får ligeledes tilbud om en sundhedssamtale/undersøgelse ved skolens sundhedsplejerske.

 

Samtalen/undersøgelsen har betydning for, hvor ofte eleven igennem skoleforløbet ses af skolens sundhedsplejerske.

Ved behov kan en børn- og unge-læge inddrages i undersøgelsen.

Hvis barnet har behov for en særlig indsats i løbet af skoletiden, kan forældre, skole eller eleven selv kontakte sundhedsplejersken og/eller børn- og unge-læge. 

Kontakt

Sundhedsplejen i Aarhus

Hovednummer, hverdage kl. 8-13: 

tlf: 89 40 53 45 (sekretær)

 

Telefonvagt, alle dage kl. 9-12:

tlf: 70 20 80 08

Mere om telefonvagten

 

Find din sundhedsplejerske

 

 
 

Opdateret: 27.6.2016

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Sundhedsplejen

Telefon: 89 40 53 45

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code