Gå til sidens indhold

Sikkerhedsprøver for svømmeklubber

I Aarhus Kommune har alle godkendte folkeoplysende foreninger, der benytter sig af de kommunale svømmefaciliteter, mulighed for at sende livreddere til sikkerhedsprøve helt gratis.

AGF Svømning står for afholdelsen af sikkerhedsprøverne, som afvikles ca. 30 gange årligt på Aarhus Svømmestadion. 

 

Forskellige typer livredderbevis

Der findes to forskellige typer livredderbevis i regi af Sport og Fritid:

 • Det store bevis, som kan benyttes i alle de kommunale svømmehaller ned til fire meters dybde.
 • Det lille bevis, som kan benyttes i de kommunale svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter.

Sikkerhedsprøverne varer to timer og prøvebeviset er gyldigt i to år.


Efter 1. august 2016 udleveres prøvebeviset i form af et plastikkort. Nu gældende livredderbeviser i papirform, der først udløber inden for de kommende 2 år er fortsat gyldige efter den 1. august 2016. 


Sikkerhedsprøven er en prøve og ikke et kursus, hvor man lærer at svømme. Prøvedeltagerne skal forud for prøven have indsigt i de konkrete prøvekrav, og i hvad der kræves af dem som livredder i foreningen. Der kræves f.eks. at man er en habil og rutineret svømmer samt at man har kendskab til førstehjælp.


Sport & Fritid godkender også sikkerhedsprøver eller livredderprøver afholdt hos DGI eller i regi af Dansk Svømmeunion, i det omfang prøvekravene er sammenlignelige med ovennævnte sikkerhedsprøver. Tovholder for sikkerhedsprøverne og for samarbejdet med Sport & Fritid er Knud Jørgensen fra AGF Svømning.


Hvis et livredderbevis bortkommer, kræves et gebyr på 100 kr. for ny udstedelse hos Sport & Fritid. Livredderen skal altid have sit bevis samt andet ID på sig i svømmehallen.

Tilmeld dig sikkerhedsprøve her: http://agf-swimteam.dk/livredning

 

Ved udeblivelse fra prøven opkræver Sport & Fritid et gebyr på 150 kr. hos foreningen. Udeblivelse vil sige, at der ikke er meldt afbud senest dagen inden prøvedatoen. Afbud til en prøve skal ske via mail til Knud Jørgensen, AGF Svømning, på email srvknud@stofanet.dk


Foreningsledelsens ansvar 

 • Foreningen har det overordnede ansvar for at den enkelte livredder er kvalificeret til opgaven som livredder og kan handle i forhold til de situationer der måtte opstå.
 • Foreningen har det fulde ansvar for anvendelsen af svømmehallen/svømmesalen, og at der er et passende antal godkendte livreddere til stede på bassinkanten under anvendelsen. Sport & Fritid anbefaler at man har 1 livredder til cirka 15 deltagere.  

 • At livredderne er trænede i livredning og at de har fået en lokal sikkerhedsinstruks – altså at livredderen på kanten er sat ind i de lokale forhold i den aktuelle facilitet. Foreningen skal sikre sig, at den enkelte livredder har tilstrækkeligt kendskab til anvendelse af alarm og flugtveje.

 • At prøvedeltagerne forud for prøven har indsigt i de konkrete prøvekrav og i hvad der kræves af dem som livredder i foreningen. Der kræves f.eks. at man er en habil og rutineret svømmer samt at man har kendskab til førstehjælp.

 • At livredderne er orienterede om deres pligt til at holde opsyn i både baderum og svømmehal og således er bekendt med ordens- og hygiejneregler i forbindelse med omklædning og badning.

 • Foreningen har ansvaret for, at alle livreddere har et gyldigt livredderbevis. Manglende sikkerhedsprøve fører til bortvisning af foreningen.
 • Den enkelte livredder skal altid have sit bevis med sig i svømmehallen sammen med anden ID - f.eks. sundhedskort. Dette skal forevises på opfordring.

 • Bookingtilladelsen er gældende, når foreningen har forelagt de gyldige livredderbeviser for personalet på skolen/anlægget.


Prøvekrav

Prøven består af en teoriprøve og en svømmeprøve. Der skelnes mellem stort bevis og lille bevis.


 1. Teoridelen omfatter alarmering og førstehjælp relateret til svømmeulykker, gennemgang og brug af svømmehallernes redningsudstyr.
 2. Svømmedelen skal gennemføres iklædt T-shirts og shorts, der må ikke benyttes svømmebriller.
 3. 200 m svømning, de første 50 meter med hovedet over vandet.
 4. Stort bevis: Dykning til bassinets største dybde, eller hvis det ikke er muligt 15 meter undervandssvømning på to meters dybde, hvilket er gældende på dybder fra to meter og opefter.
 5. Lille bevis:  Dykning på to meters dybde.                 
 6. Bjærgning 25 meter af person (bevidstløs) personens luftveje skal være fri af vandet.
 7. Ophaling af person på kant. Efter ophaling lægges personen i stabilt sideleje.  
 8. Under punkt 6 og 7 skal personen være af mindst samme højde/drøjde som prøvetager.


Lokale sikkerhedsprøver

Ved ønske om afvikling af en lokal sikkerhedsprøve kan Knud Jørgensen kontaktes på srvknud@stofanet.dk

Lokale prøver koster 1000 kr. pr. stk. og det kræver min. otte og maks. 10 deltagere. Afregning af udgifter til afvikling af lokale sikkerhedsprøver aftales med Knud Jørgensen, AGF Svømning.

 

Sikkerhedsprøver kun for kvinder

Hvert halve år afvikles sikkerhedsprøver kun for kvinder. Det foregår i maj og november måned. Til det formål er der uddannet to kvindelige livredderdommere.

 

 

For yderligere information om sikkerhedsprøverne kontaktes:


Ib Stenvang, Sport & Fritid, email ibs@aarhus.dk , telefon 89 40 48 45

Abir Saleh, Sport & Fritid, email abirs@aarhus.dk , telefon 89 40 48 43

Knud Jørgensen, AGF Svømning, email srvknud@stofanet.dk

 

For yderligere information om sikkerhedsprøver til kvinder og andre uddannelsestilbud målrettet kvinder kontaktes Henriette Gaardbo, Sport & Fritid, email henga@aarhus.dk, telefon 2920 4010.

Kontakt

Abir Saleh

Sport & Fritid

N.J. Fjords Gade 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 48 43

E-mail: 

 

Kontakt

Ib Stenvang

Sport & Fritid

N.J. Fjords Gade 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 48 45

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 07.2.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code