Gå til sidens indhold

Aktivitetsstøtte til børn og unge

Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år.

Aktivitetsstøtte til børn og unge

 

 • I Aarhus Kommune kan foreninger, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven ansøge om aktivitetsstøtte til deres aktiviteter for børn og unge i aldersgruppen 3 – 24 år
 • I Aarhus Komme har Byrådet besluttet en aktivitetsstøtteordning, der sikrer, at tilskuddet ydes i forhold til den gennemførte aktivitet. Dvs. at der ydes aktivitetsstøtte pr. gennemført aktivitetstime og ikke på antallet af medlemmer.
 • Der skal være tale om planlagte kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter, der foregår under instruktion. Foreningen skal minimum udbyde aktiviteter i 15 uger i løbet af et år.
 • Deltagerne skal være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at der kan modtages tilskud for dem.
 • Det er en forudsætning for at modtage aktivitetsstøtte, at der føres fremmøderegistrering, hver gang foreningen afholder en aktivitet.
 • Skemaer til brug for registrering af fremmøde kan findes under e-blanketter i højre side.

 

Reglerne for at modtage aktivitetsstøtte samt kravene til dokumentation kan læses her:

 Regler for Aktivitetsstøtte

 

Beregning og udbetaling af aktivitetsstøtten

 • Satsen pr. tilskudstime fastsættes hvert år på baggrund af det samlet antal aktivitetstimer, som foreningerne søger til.
 • Foreninger ansøger på baggrund af de aktivitetstimer, de har gennemført det foregående kalenderår.
 • Tilskuddet til de forskellige aldersgrupper vægtes således:
 • 3-5 år: faktor 1
 • 6-12 år: faktor 4
 • 13 -18 år: faktor 4
 • 19 -24 år: faktor 2

 

 • Satsen pr. aktivitetstimer i 2016 er 1,67, kr. for de 18 – 24 årige og 5,01 kr. for de 5- 17 årige.
 • Tilskuddet udbetales i 3 rater henholdsvis 1. april, 1. august og 1. december.

 

Ansøgningsfrist

For foreninger der allerede er med i aktivitetsstøtteordningen

 • Ansøgningsfristen er den 1. marts. Sammen med ansøgningen skal der afleveres et tilskudsregnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen samt foreningens valgte revisorer.
 • Ved ansøgninger der indkommer efter 1. marts reduceres tilskuddet med 10 %
 • Ansøgninger der modtages efter 1.maj vil ikke kunne få tilskud. Foreningen mister muligheden for at modtage aktivitetsstøtte det pågældende år.

 

Anvendelse af aktivitetsstøtte

 • Tilskuddet skal anvendes til de udgifter der er til at afholde aktiviteten f.eks. materialer, lokaleleje og løn til træneren.
 • Tilskuddet kan ikke være højere end udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.

 

Nye foreninger

 • Nyoprettet foreninger og foreninger der ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte, kan ansøge om aktivitetsstøtte på et hvilket som helst tidspunkt på året.
 • Der kan tidligst bevilges aktivitetsstøtte fra den dato ansøgningen er Sport & Fritid i hænde.
 • Reglerne og krav til dokumentation er de sammen, som ved den almindelige aktivitetsstøtteordning.
 • Umiddelbart efter hvert kvartal indsendes fremmødedokumentation.
 • Der udbetales aktivitetsstøtte for de aktivitetstimer, der er gennemført og dokumenteret i den indsendte fremmødedokumentation.
 • Når foreningen har registreret fremmøde i et fuldt kalenderår, skal der ansøges efter de almindelige aktivitetsstøtteregler 1. marts.

 

 

 
 

Opdateret: 21.2.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code