Gå til sidens indhold

Fritidspas.

Aarhus Kommunes har nu en permanent fritidspasordning for børn og unge i alderen 3 til 17 år.

For alle folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune.

 

Aarhus Kommune ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

 

Hvad skal foreningen gøre, når barnet afleverer sit fritidspas til jer:

  • Foreningens kasserer skal påføre de ønskede oplysninger på bagsiden af fritidspasset. Husk kassererens underskrift samt kontrol af, at det samlede beløb ikke overstiger 1000 kr.
  • Fritidspasset er personligt, og skal derfor leveres tilbage til barnet eller dets forældre.

 

Hvordan afregnes tilskuddet:

  • Som forening skal I søge kontingentet refunderet hos Sport & Fritid.
  • Benyt skemaet ”Afregning af fritidspas til foreningen”.
    Husk at påføre ”Tidligere forbrug”.
  • Afregningsskemaerne indsendes løbende til Sport & Fritid. Afregningsskemaet bør ikke være mere end 1 måned gamle, alle afregninger der vedrører kalenderår 2017, skal dog være indsendt senest d. 31. december 2017.

 

Hent Afregningsskemaet på BlanketService - eBlanketter. Husk kun, at benytte Microsoft Explorer.

 

Er der brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte

 

Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26

 

Hvis du vil sende en elektronisk besked skal du benytte Digital Post via www.borger.dk, Fritidspas eller fritidspas@mkb.aarhus.dk.

 

Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg.

 

Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, så er kontingentet dækket af fritidspasset.

 

Hvem er omfattet af ordningen.

 

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 59.492 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

 

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Børn i alderen 6 til og med 17 år, hvis søskende har fået et fritidspas, kan uden videre rekvirere et fritidspas pr. tlf. eller mail. Alle øvrige skal ansøge ved hjælp af ansøgningsskema, vedlagt dokumentation for den seneste indkomstudbetaling (husstandens).

 

Her i foreningsregistret kan du finde alle godkendte foreninger i Aarhus Kommune hvor det er muligt at anvende fritidspasset.

 

 ForeningsPortalen i Aarhus (åbner i nyt vindue)

 

Alternativ til fritidspas

 

Børn der ikke kan få Fritidspas efter Aarhus Kommunes ordning, kan rette henvendelse til den forening, hvor de er medlem. 


Foreningen kan måske hjælpe/støtte via DIF eller DGI. Ligeledes har Dansk Flygtningehjælp oprettet en pulje til børn af forældre på Integrationsydelse.


For støtte via DGI og DIF er det foreningen, der skal søge puljen, i modsætning til fritidspasordningen i Aarhus Kommune, hvor det er barnets forælder der skal ansøge.   
 
Læs mere på deres hjemmesider:   


DIF Idræt for alle børn: http://www.alleboern.dif.dk/ (åbner nyt vindue)     


Foreningsliv for alle: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stoette#content-top (åbner nyt vindue)    


DGI DGI Kommunesamarbejde Inklusion (åbner nyt vindue)


Dansk Flygtningehjælp Fritidspuljen - https://fritidspuljen.flygtning.dk/ (åbner i nyt vindue)

 
 

Opdateret: 03.8.2017

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code