Gå til sidens indhold

Tilskud til lederuddannelse

Retningslinjer for ordningen

Aarhus Kommune yder tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningens børne- og ungdomsarbejde. Kurserne skal tage sigte på, at deltagerne bliver bedre til at varetage denne rolle, og tilskud ydes efter følgende retningslinier.

 

  1. Ansøgerens foreningsarbejde skal primært vedrøre børn og unge under 25 år. Foreningen skal være godkendt og have hjemsted i Aarhus Kommune.
  2. Ansøgeren, som skal være fyldt 13 år, skal være aktiv ulønnet leder. 
  3. Ansøgninger om tilskud til deltagelse i konferencer og møder - herunder årsmøder, landsstævner mv. - kan ikke imødekommes. 
  4. Kursuslængden pr. dag skal være af mindst fire timers varighed.
  5. Der ydes et tilskud på 75 procent af en maksimal kursus- og opholdsudgift på 300 kr. per døgn. 
  6. Der kan ikke ydes tilskud til kurser i udlandet; bortset fra Sydslesvig.

  7. Kursusprogram skal vedlægges, og alle rubrikker på skemaet skal udfyldes.
  8. Ansøgningsskemaet skal være Sport & Fritid i hænde senest otte dage før kursets begyndelse.
  9. Originale kvitterede bilag for de afholdte udgifter, samt dokumentation for deltagelse, skal være indsendt til Sport & Fritid senest en måned efter kursets afslutning. I modsat fald er bevillingen bortfaldet.Der kan ikke ydes tilskud til foreninger, som er medlem af idrætssamvirket.. 


Hent blanketter påBlanketService - eBlanketter.

 

Der er ingen ansøgningsfrist.

 

Indsend ansøgningen elektronisk - enten med digital signatur eller som vedhæft fil per e-mail til Sport & Fritid. Alternativt som almindelig post.

 

sport-fritid@aarhus.dk. 
 

Opdateret: 04.7.2016

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code