Gå til sidens indhold

SeniorAktivitetsPuljen

Foreningstilskud til oprettelse af aktiviteter målrettet seniorer 60+

MKB og MSO, Aarhus Kommune har i samarbejde med Bevæg dig for Livet - Senior, besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der opretter nye aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i sunde fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne. Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre.

  

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgningsblanket kan hentes på denne side. Tilskudspuljen løber i 2017, 2018 og frem til juni 2019.

 

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

 

 • Tilskuddet gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan søges op til 5.000 kr., dog kan der i særlige tilfælde ansøges om et større beløb.
 • Sport & Fritid udtager 10% af foreningerne til stikprøvekontrol, hvor vi bl.a. undersøger:
 • Om foreningen har anvendt tilskudsmidlerne til uvedkommende formål
 • Om foreningens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende

 

Ansøgning og ansøgningsfrist:

 

 • Der kan løbende søges foreningstilskud.
 • Ansøgningsskema skal benyttes og underskrives af formand og kasserer. 
 • Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).
 • Der kan kun søges tilskud én gang pr. afdeling i idrætsforeningen.
 • Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.
 • Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til cfru@aarhus.dk – Christina Fruergaard-Pedersen

Kontakt

Christina Fruergaard

Motionskoordinator og projektleder for Fitness i det fri

N.J. Fjords Gade 2

8000 Aarhus C

Telefon: 24 46 72 99

Mobil: 24 46 72 99

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 21.2.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code