Gå til sidens indhold
Forurening fra olietanke

Olietanke

Forurening fra olietanke

Forurening fra tank

Kommunen skal altid underrettes, hvis du konstaterer forurening fra en olietank. Har du konstateret jordforurening eller har spørgsmål hertil, kan Virksomheder og Jord kontaktes på telefon 89 40 45 22.

 

Er jorden misfarvet, lugter af olie, eller er der andre tegn på jordforurening anbefaler Kommune, at forureningen bliver afgrænset og gravet bort.

Afgrænsning og bortgravning af jordforurening skal ske under miljøteknisk tilsyn for at undgå sammenblanding af ren og forurenet jord.

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke i alle tilfælde kan påbyde dig som grundejer at fjerne forureningen.

Bliver der efterladt forurening i forbindelse med opgravning af en olietank, kan det medføre, at ejendommen bliver kortlagt i henhold til lov om forurenet jord.

 

Læs mere om kortlægning af jordforurening her.

 

Forsikringsordning for villaolietanke

Konstaterer du forurening fra en villaolietank kort efter, den er taget ud af brug, vil udgifter til undersøgelse og oprydning i de fleste tilfælde være dækket af en forsikringsordning via Topdanmark.

 

Læs om forsikringsbetingelserne for villaolietanke på Topdanmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue).

 

Sløjfning af olietank

Når brugen af en olietank varigt ophører, skal:


  • tank og rørføring tømmes for indhold
  • anlægget (tank og rør) fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Aarhus Kommune anbefaler at grave tanken op (dog ikke lovmæssigt krav).

 

Se mere om sløjfning af tanke her.

 

Opgravning af tank

Bliver tanken gravet op, anbefaler kommune følgende:

En uvildig miljøteknisk rådgiver skal inspicere tankgraven.

 
Rådgiveren skal udtage repræsentative jordprøver som dokumentation for, at anlægget ikke har medført jordforurening.
Dokumentationen fremsendes til Virksomheder og Jord sammen med skema for sløjfning af tank.
 

Har du spørgsmål til sløjfning af tanke, herunder ændring af BBR oplysninger, kan Virksomheder og Jord kontaktes på telefon nr: 8940 2553.

 
 

Opdateret: 08.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code