Gå til sidens indhold
Jorddynge

Genanvendelse af jord

Læs om reglerne for genanvendelse af overskudsjord.

I forbindelse med en række bygge- og anlægsarbejder opstår der behov for at genanvende overskydende jord.

 

Overskudsjord fra langt de fleste bolig- og landbrugsområder kan genanvendes på samme ejendom uden videre. Undersøgelser har vist, at overskudsjord fra boligområder udenfor ringvejene i Aarhus i langt de fleste tilfælde ikke er forurenet. Der kan dog være begrænsninger i forhold til beskyttede naturtyper, kulturminder med videre.
 
Genanvendelse af større mængder ren jord kræver godkendelse efter planloven. Ansøgning skal ske til Miljø og Energi, Byggeri.

 

Hent ansøgningsskema til genanvendelse af jord, terrænregulering mv. (åbner i nyt vindue)
 

 

Ofte vil det være jordens geotekniske egenskaber, som er afgørende for, om jorden kan genanvendes.
 
Hvis ejendommen er kortlagt som forurenet, (jf. lov om forurenet jord), ligger i et områdeklassificeret område, eller der er konstateret forurening på ejendommen, skal der i langt de fleste tilfælde indhentes tilladelse fra kommunen inden jorden kan genanvendes.

 

 

Jord fra Aarhus Midtby og områdeklassificerede områder

 

Fyldjord fra Aarhus midtby og områdeklassificerede områder betragtes som let forurenet, idet undersøgelser har vist, at jorden er belastet med tjærestoffer fra skorstensrøg, udstødning fra biler med videre. Fyldjord er typisk de øverste 0,5 - 1 m jord, som tidligere er blevet håndteret ved forskellige jordarbejder.
 
Anvendelse af let forurenet jord kræver i visse tilfælde tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I en sådan godkendelse vil myndigheden stille krav til, hvordan den let forurenede jord kan genanvendes.

 
Aarhus Kommune er myndighed i forhold til tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven. Ansøgning herom sendes til Virksomheder og Jord. 
 
Læs mere om genanvendelse af lettere forurenet jord.

 

 

Jord fra industrigrund

 

Overskudsjord fra en ejendom, hvor der har foregået én eller flere erhvervsaktiviteter, kan være forurenet. Det afhænger dog af hvilke aktiviteter, der har foregået på ejendommen. Kommunen vil ofte stille krav til, at jorden undersøges, inden den håndteres. Afhængig af undersøgelsesresultaterne vil jorden kunne genanvendes som uforurenet eller let forurenet.

 

Kontakt

Muldvarpen Mulle

Jordgruppen

Center for Miljø og Energi Virksomheder og Jord

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 45 22

E-mail: 

Telefontider:
Alle hverdage: 8 - 14

 

Kontakt

Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1 C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00

Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00

Har du spørgsmål til din igangværende sag, kan du kontakte sagsbehandlerne alle hverdage mellem kl. 9.30 - 11.30 på telefon 89 40 22 13.

Hav venligst dit sagsnummer parat.

 
 
 

Opdateret: 21.12.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code