Gå til sidens indhold
Skyer

Måling af luftkvalitet

Her kan du læse om måleprogrammet.

Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen gennemfører luftkvalitetsmålinger på to målestationer i Aarhus: en gadestation og en baggrundsstation. Det er Aarhus Universitet, der for Miljøstyrelsen varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark.

 

Målingerne er et led i det landsdækkende luftmåleprogram LMP-IV. Målinger følger op på EU-rammedirektiv om vurdering og styring af luftkvalitet.

 

Gadestationen er placeret i Banegårdsgade og baggrundsstationen er placeret i Botanisk Have.

 

 

I Aarhus måles der følgende:

  • Kvælstofoxider NO
  • Kvælstofdioxid NO2
  • Kulilte CO
  • Ozon O3
  • Svævestøv/partikler (PM2,5)
  • Meteorologiske forhold, herunder vindhastighed, temperatur, stråling mm.

 

Resultaterne fra målingerne på de to målestationer kan ses på Aarhus Universitets hjemmeside, hvor det også er muligt at finde online information fra andre byer og steder i Danmark. Klik på spotbokse øverst på siden.

 

Nærmere information om grænseværdier kan du ligeledes finde på Aarhus Universitets hjemmeside. 

 

 

Link til gældende grænseværdier

 

 

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/stoffer/graensevaerdier/

 

 

Ønsker du yderligere oplysninger om luftkvaltetsmålingerne i Aarhus Kommune kan du skrive til Center for Byens Udvikling og Mobilitet, Civilingeniør Birte Nielsen, e-mail: bni@aarhus.dk 

 
 

Opdateret: 19.3.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code