Gå til sidens indhold

Spildevand

Spildevand fra husholdninger, veje, virksomheder med flere bliver renset for at sikre en god vandkvalitet i vandløb, søer, fjorde og havet.

Spildevand er det vand, der løber i afløbet fra husholdninger, institutioner, virksomheder og industri, ligesom det er vand fra overfladearealer som veje, tage og øvrige belagte flader.


Spildevand skal renses, inden det ledes tilbage til naturen, og det er vigtigt, at både afløbssystemet og renseanlæggene virker optimalt til gavn for borgerne og for at beskytte naturen mod forurenet vand.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø - myndighed

Det er Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der udarbejder spildevandsplanen, giver tilladelser til at udledespildevand og fører tilsyn med de private renseanlæg. Teknik og Miljø behandler også ansøgninger fra virksomheder om udledning og kloaktilslutninger til industrispildevand.


Læs om udledning af processpildevand fra virksomheder.


Aarhus Vand A/S – forsyningsselskab

Aarhus Vand A/S er ejet af Aarhus Kommune og står for driften af det offentlige spildevandsystem, herunder kloakker og renseanlæg.


Læs om driftsopgaver på hjemmesiden for Aarhus Vand (åbner nyt vindue).


Spildevandsplan 2017-2020

Planen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.


Læs mere om planen.

 
 

Opdateret: 04.5.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code