Gå til sidens indhold

Vi fører tilsyn

Kommunen fører tilsyn på landbrugsejendomme med erhvervsmæssige husdyrhold. På den måde sikrer vi, i dialog med landmændene, at miljøet bliver højt prioriteret.
I samarbejde med landmanden sikrer vi desuden, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet. Det er dog den enkelte landmand, der har ansvaret for, at bestemmelserne bliver overholdt.

Miljøstyrelsen og Kommunerne Landsforening har lavet en aftale, som blandt andet indeholder minimumskrav til kommunernes tilsynsfrekvens. Aarhus Kommune fører tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold, og antallet af besøg afhænger bl.a. af størrelsen på dyreholdet og risikoen for, at husdyrbruget giver anledning til påvirkning af miljøet.
Derfor får nogle landbrug tilsyn hvert år, mens andre får det sjældnere.

 
Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal selv betale for den tid, vi bruger i forbindelse med tilsynet.

Find tilsynsrapporter

Her finder du rapporter udarbejdet efter 1. maj 2016


Tilsynsrapporterne er siden den 1. maj 2016 kun offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljøadministration (DMA). Rapporterne offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i tilsynsbekendtgørelsen.


Find tilsynsrapporter på hjemmesiden Digital Miljøadministration (åbner nyt vindue).


Rapporter udarbejdet før 1. maj 2016 finder du her:


Offentliggjorte tilsynsrapporter til og med april 2016

Oversigten er sorteret efter seneste dato for offentliggørelse.


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2015 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2014 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2013 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2012 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2011 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2009 (åbner nyt vindue)


Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2008 (åbner nyt vindue)


Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Aarhus Kommune er i besiddelse af, dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.


Kontakt

Har du spørgsmål kontakt Vandmiljø og Landbrug ved Center for Miljø og Energi på telefon 89 40 22 13 eller via mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk.

 
 

Opdateret: 11.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code