Gå til sidens indhold

Beskyttet natur på ejendommen (paragraf 3)

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer på naturtilstanden i et paragraf 3-beskyttet naturområde. Tilstandsændringer kan fx være terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere.

Naturarealerne i Aarhus Kommune ligger mere eller mindre spredt ude i landbrugslandskabet og er ofte en del af privatejede ejendomme. Arealerne er væsentlige levesteder for dyr og planter, og fungerer samtidig som rekreative områder for mange borgere. 


Naturarealerne er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Ifølge loven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:


  • heder

  • moser og lignende

  • strandenge og strandsumpe

  • ferske enge

  • overdrev.

Desuden er søer og visse vandløb omfattet af beskyttelsen i paragraf 3.


Dispensation kun i særlige tilfælde

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på naturtilstanden i et paragraf 3-beskyttet naturområde. Tilstandsændringer kan fx være terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. 


Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud. Normalt kan der kun dispenseres til tiltag, som understøtter naturområdet, hvilket betyder, at tiltaget skal have et naturforbedrende formål.


Overvejer du at søge dispensation, så kontakt Vandmiljø og Landbrug ved Center for Miljø og Energi på telefon 89 40 22 13 eller via mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk og få vejledning.


Er der beskyttet natur på din ejendom?

Center for Miljø og Energi fører tilsyn med kommunens paragraf 3-beskyttede områder og foretager løbende registreringer af naturen. Du kan se de beskyttede naturtyper på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Det skal i den forbindelse understreges, at registreringen på hjemmesiden er vejledende. Et areal kan godt være beskyttet, selvom det ikke er registreret som beskyttet, da et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsesområdet.


Miljøportalen kan ikke vises i Google Chrome eller Microsoft Edge. Brug en anden browser.


Undersøg om der er beskyttet natur på din ejendom via miljøportal.dk (åbner nyt vindue).Kontakt

Er du i tvivl om, hvorvidt et areal er beskyttet, eller overvejer du at søge dispensation, så kontakt Vandmiljø og Landbrug ved Center for Miljø og Energi på telefon 89 40 22 13 eller via mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk.


Læs mere om paragraf 3-beskyttet natur

Beskyttede naturtyper - paragraf 3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3.


Læs mere om paragraf 3-beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner nyt vindue).


Naturbeskyttelsesloven


Find bekendtgørelse for lov om naturbeskyttelse på retsinfo.dk (åbner nyt vindue).
 
 

Opdateret: 29.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code