Gå til sidens indhold

Natura 2000

Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttelsesområder. Vi har fire områder i Aarhus Kommune.
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Disse naturbeskyttelsesområder skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne eller truede.

Natura 2000-planlægningen er en bindende forudsætning for den øvrige kommunale planlægning. Der må således ikke træffes dispositioner, der forringer eller forstyrrer naturtyperne eller arterne, som områderne er udpeget for at beskytte.


Inden for Natura 2000-områderne må der ikke:

  • udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder

  • planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg

  • planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende

  • udlægges nye områder til råstofindvinding på land.


For projekter og planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre projekter og planer kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering. Det gælder både inden for og uden for de udpegede områder.

Der kan planlægges foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Natura 2000-områderne

I Aarhus Kommune har vi fire Natura 2000-områder:

  • Kysing Fjord - H59.

  • Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose - H232.

  • Brabrand Sø med omgivelser - H233.

  • Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker - H234.


Læs mere om handleplanerne for de fire Natura 2000-områder i Aarhus Kommune.


Læs mere om Natura 2000

Du finder flere oplysninger om Natura 2000, planer og områder på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Læs mere om Natura 2000 (åbner nyt vindue).
 
 

Opdateret: 10.1.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code