Gå til sidens indhold

Naturkvalitetsplan 2013 - 2030

Aarhus Kommune har udarbejdet en naturkvalitetsplan, der sætter rammerne for, hvor vi skaber mere og bedre natur i kommunen.

Naturkvalitetsplanen er en langsigtet plan som frem mod 2030 sætter mål og retningslinjer for den beskyttede natur, skovene, naturnetværket, de strengt beskyttede arter, den bynære natur og bekæmpelsen af invasive arter.

 

Målet med planens gennemførelse er at forbedre naturkvaliteten i de beskyttede naturområder som fx moser, enge, overdrev, strandenge og heder samt at fordoble naturarealet. Flere naturarealer skal være med til at udbygge naturnetværket og sikre spredningsvejene for dyr og planter i landskabet og øge de rekreative muligheder for borgerne.

  

Læs Naturkvalitetsplanen (pdf, 3 MB, åbner nyt vindue).Se kort over naturen

Aarhus Kommune har udarbejdet et kort, som giver dig mulighed for at finde information om de naturområder, du gerne vil vide mere om. Du kan finde oplysninger om naturarealernes naturværdi, se hvilken målsætning de enkelte naturområder har og finde oplysninger om naturnetværk, strengt beskyttede arter – jf. habitatdirektivets bilag IV arter samt kort over skove i kommunen.

 

Se kort over kommunens naturområder (åbner nyt vindue).


 

Baggrund

Aarhus Byråd vedtog den 4. december 2013 kommunens første naturkvalitetsplan. Naturkvalitetsplan 2013 - 2030 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. juli til den 2. september 2013.

 

Læs mere om Natura 2000

Du finder flere oplysninger om Natura 2000, planer og områder på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Læs mere om Natura 2000 (åbner nyt vindue).
 
 

Opdateret: 10.1.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code