Gå til sidens indhold

Merudgiftsydelse for voksne med handicap

Har du et handicap og en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du få hjælp til nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Søg på nettet med din NemID.

Hvem kan få støtte?

Er du mellem 18 år og folkepensionsalderen, kan du søge kommunen om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens paragraf 100. For at få bevilget hjælp til dækning af dine merudgifter, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en:

  1. langvarig lidelse, hvis
  2. konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører
  3. at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Alle tre kriterier – varig lidelse, indgribende konsekvenser og ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger – skal være opfyldt. Det er altså ikke din lidelse eller diagnose, fx fysisk handicap med sclerose eller sansehandicap som blind, der i sig selv gør dig berettiget til hjælp. Det er din nedsatte funktionsevne – altså hvordan du fungerer i det daglige – vi vurderer.

 

Er du i tvivl om, hvad der menes med varigt nedsat funktionsevne, er du velkommen til at kontakte Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap.

 

Undtagelse

Du kan ikke få dækket merudgifter, hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, med mindre du udover din førtidspension også er bevilget tilskud efter servicelovens paragraf 95 eller 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Dit behov vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Eksempler på merudgifter kan være medicin, kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid, særlige kurser, håndsrækninger eller ekstra vask.  Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter eller enkeltudgifter.

 

Størrelse på tilskuddet

For at få tilskud, skal du sandsynliggøre, at du har nødvendige merudgifter på mindst 6.408 kr. årligt (2018) svarende til 534 kr. om måneden, som er minimumsgrænsen. Grænsen gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifterne. Hvis du opfylde betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

 

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 534 kr. og 1.500 kr., får du et standardbeløb på 1.000 kr.

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.501 kr. og 2.500 kr., får du et standardbeløb på 2.000 kr.

Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

 

Søg merudgift elektronisk

Du kan søge om merudgiftsydelse elektronisk. Du skal have NemID for at kunne bruge løsningen.

 

Søg om merudgift efter Servicelovens paragraf 100 (åbner nyt vindue)

 

Du er naturligvis også velkommen til at søge ved direkte henvendelse til Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap, kontaktoplysninger findes her på siden.

Kontakt

Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

Socialforvaltningen

Grøndalsvej 1B

8260 Viby J

Telefon: 89 40 14 41

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag: Klokken 9-12
Torsdag: klokken 9-12 og klokken 16-17:15

Telefontider:
Mandag-onsdag og fredag: klokken 8-15
Torsdag: klokken 8:30-17:30

 
 
 

Opdateret: 15.1.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code