Gå til sidens indhold

Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til dine udgifter til tandlæge, hvis du modtager hjælp efter Aktivloven. Hjælpen skal svare til niveauet for integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvem kan få tilskuddet?

 

Det kan du, hvis du modtager ydelser efter Aktivloven på integrationsydelses-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsniveau. Det vil sige, at du modtager:  

  • Kontanthjælp,uddannelseshjælp eller integrationsydelse
  • Hjælp efter paragraf 27a som førtidspensionist, der ikke opfylder optjeningsbetingelserne for fuld førtidspension. Din ydelse må ikke overstige integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau
  • Revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, hvis din ydelse ikke overstiger den ydelse, du ville få i integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og du i øvrigt opfylder de økonomiske betingelser for at få integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 

Hjælpen bevilges efter Lov om aktiv socialpolitik § 82 a

Se lovteksten (åbner i nyt vindue)

 

Studerende kan ikke få dette tilskud, da de ikke modtager ydelser efter Aktivloven.

 

Så meget kan du få i tilskud

 

  1. Er du mellem 18 år og 24 år: Tilskuddet er på 100 procent af udgiften, når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme kalenderår
  2. Er du mellem 25 og 30 år og får integrationsydelse uden dansktillæg, kontanthjælp eller uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg eller barselstillæg: Tilskuddet er på 100 % af udgiften, når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme kalenderår
  3. Er du 25 år eller ældre og ikke omfattet af pkt. 2: Tilskuddet er på 65 % af udgiften, når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme kalenderår.

Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften, som er dækket via Sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.

 

 

Disse former for tandpleje kan du få tilskud til

 

Tilskuddet omfatter alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det kan fx være forebyggende tandbehandling, almindelig tandbehandling eller mere omfattende tandbehandling. Der ydes ikke tilskud til kosmetiske behandlinger. 

 

Sådan søger du

 

  • Behandlingsudgifter under 10.000 kroner kræver ingen forhåndsgodkendelse.
  • Behandlingsudgifter over 10.000 kroner kræver forhåndsgodkendelse

 

 

Når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i det kalenderår, hvori du søger, og udgiften er under 10.000 kroner, kan du blot aflevere regningen på ydelsescentret. For at få bevilling skal du dokumentere, at du selv har betalt 600 kroner i indeværende kalenderår.

Du kan - før du påbegynder behandlingen - ansøge ydelsescentret om hjælp til betaling af egenbetalingen på 600 kroner.

 

Hvis udgiften for behandlingen overstiger 10.000 kroner, skal behandlingen være både nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet og skal på forhånd godkendes af ydelsescentret.

 

Når du søger om tilskud til til en udgift på over 10.000 kroner, og hvis du søger om hjælp til din egenbetalingsdel på 600 kroner, skal behandlingen godkendes på forhånd af ydelsescentret. Det vil sige, at du ikke må påbegynde behandlingen, før du har fået bevilling fra ydelsescentret.

 

Har du fået bevilling på en forhåndsgodkendt behandling til over 10.000 kroner og du ikke længere er omfattet af målgruppen - du får f.eks. arbejde eller overgår til SU - gælder bevillingen i 2 måneder efter bevillingsdatoen. Det vil sige, at din behandling skal være afsluttet 2 måneder efter bevillingen er givet.

 

Det fremskynder sagsbehandlingen, hvis du medbringer et overslag fra tandlægen.

Det fremskynder behandlingen ved tandlægen, hvis du dokumenterer, at du modtager en ydelse, der berettiger til at få tilskuddet. Det kan være din sidste udbetalingsmeddelelse.

 

 

Ansøgning om hjælp til egenbetalingsdelen

 

Er du særlig vanskeligt stillet økonomisk, kan du måske få hjælp til din egenbetalingsdel på 600 kroner efter Aktivlovens § 82 eller Integrationslovens § 36. Ved bevilling efter § 82 og § 36 kræves det, at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og at du ikke selv har mulighed for at betale udgiften. Ydelsescentret foretager en vurdering af dine udgifter og indtægter. 

Kontakt

Ydelsescenter Aarhus - Kontanthjælp og Ansøgning

Beskæftigelsesforvaltningen

Værkmestergade 15 B

8000  Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14. Torsdag til kl. 17.

Telefontider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14.

 
 
 

Opdateret: 10.2.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code