Gå til sidens indhold

Hjælpemidler

Hjælpemidler kaldes også hjælpemidler til udlån eller genbrugshjælpemidler. Det kan være fx kørestol, rollator eller kugledyne.
For at få bevilget et hjælpemiddel skal det være en væsentlig lettelse af din dagligdag, og din lidelse skal være varig. Hjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du låner hjælpemidlet af Aarhus Kommune, så længe du har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

Værd at vide om hjælpemidler

Vurdering af behovet for et hjælpemiddel

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

 

Find en bisidder i Aarhus Kommune

Søg om hjælpemidler

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Klik på linket herunder for at ansøge.

 

Ansøg om hjælpemidler på borger.dk

 

Vær opmærksom på, at der normalt ikke kan ydes hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling fra kommunen. 

Særligt for vægtprodukter fx vægtdyne vægtvest og kuglestol

Hvis du ønsker at søge et vægtprodukt, kan du hos Aarhus Kommune søge disse produkter som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.

Vægtprodukter kan også være et behandlingsredskab. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling, og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Hvis dette er tilfældet, skal vægtproduktet søges som behandlingsredskab ved Region Midtjylland. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt (link)

For at et vægtprodukt kan bevilges som et §112 hjælpemiddel, skal produktet give et øget funktionsniveau i hverdagen - fx i forhold til daglige gøremål som rengøring, madlavning og i forældrerollen - eller være nødvendig for at kunne gennemføre uddannelse eller udøve et erhverv.

Som udgangspunkt skal alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, det gælder både medicinsk og pædagogisk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at vægtproduktet alene giver en bedre søvn, lindrer symptomer eller giver en bedre livskvalitet.

Det kan være en god idé at afprøve et vægtprodukt inden ansøgning. Kontakt evt. en forhandler vedr. dette.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du/I har anskaffet eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, vil udgifter til dette ikke blive refunderet.

En §112 ansøgning på vægtprodukter sagsbehandles i Sundhed- og Omsorgslinjen. Du skal ansøge om et vægtprodukt digitalt. Klik på linket herunder.

Ansøgningsskema

Levering af hjælpemidlet

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, vil det blive leveret af Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter, eller du kan vælge selv at afhente det. Du vil få hjælp til tilretning og instruktion i brug af hjælpemidlet.

Drift og vedligehold

Du skal selv afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt. 

Du skal fx selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

Læs om drift og vedligehold af kørestol (pdf)

Reparation af hjælpemidler

Aarhus Kommune sørger for reparationer af udlånte hjælpemidler.

 

Ønsker du en reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte Sundhed- og Omsorgslinjen på telefon: 87 13 16 00. En reparation skal godkendes af en konsulent, inden den foretages.

 

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger på kørestole samt ved almindelig slitage. Gem derfor dine kvitteringer.

 

Læs om drift og vedligehold af kørestol (pdf)

Frit valg af hjælpemidler

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at:
  • du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til kommunens krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kommunens krav til egnethed. Disse krav vil fremgå af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet stadig vil være Aarhus Kommunes ejendom.

Midlertidigt udlån

Hvis du er i et træningsforløb i Sundhedsenheden eller har en genoptræningsplan, leverer Aarhus Kommune de midlertidige hjælpemidler. Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på 87 13 16 00.

 

Derudover leverer kommunen ikke hjælp til midlertidige hjælpemidler.

 

Hvis du har behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på et sygehus, skal du kontakte sygehuset.

Hvis du i forbindelse med ferieophold har behov for en anden type hjælpemiddel, end du bruger i dagligdagen, kan du leje hjælpemidlet.

 

Nedenstående firma udlejer hjælpemidler ved midlertidigt behov:

Arbejdsmarkedscenter Syd

Gunnar Clausensvej 90
8260 Viby
Tlf: 87 34 62 29

www.amcsyd.dk

Har du brug for at tale med os

Du kan også kontakte os på mail eller telefon. Se kontaktoplysninger her på siden

Kontakt

Sundhed og Omsorgslinjen

Telefon: 87 13 16 00

E-mail: 

Telefontider:
Alle hverdage 8-15

 

Hjælp til digital selvbetjening

 
 

Opdateret: 03.1.2018

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden





CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code