Gå til sidens indhold

Personlige hjælpemidler

 

Personlige hjælpemidler kaldes også kropsbårne hjælpemidler og bevilges efter Servicelovens § 112. Et personligt hjælpemiddel er specielt velegnet til den enkelte borgers funktionsnedsættelse og kan derfor udelukkende benyttes af den borger, der har fået det bevilget.

Hvem kan søge

Du kan søge om støtte til personlige hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og kommunen vurderer, at hjælpemidlet:

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

En varigt nedsat funktionsevne betyder at træning eller behandling ikke kan bedre din funktionsevne.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret.

Når kommunen behandler din ansøgning ser vi bl.a. på væsentlighed og aktivitetsniveau.

Du kan se et eksempel på vores afklaringsskema (ikke til udfyldelse) her:
Afklaringsskema i forbindelse med ansøgning om personligt hjælpemiddel (åbner i nyt vindue)

Hver enkelt kommune fastlægger selvstændigt de tilbud, der er til rådighed for kommunens borgere. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det at ydelser varierer fra kommune til kommune.

Der er forskellige kriterier for bevilling af de forskellige former for hjælpemidler. Læs mere om hvem der kan søge og eksempler på personlige hjælpemidler som du kan søge om:

Eksempler på personlige hjælpemidler og hvem der kan få støtte. (åbner et nyt vindue)

Hvilke personlige hjælpemidler kan du søge om

Du kan søge om nedenstående personlige hjælpemidler:

 

 • Arm- og benproteser
 • Bleer/fikseringstrusser, inkontinens
 • Brokbandager/bukser/bælter
 • Brystproteser
 • Diabeteshjælpemidler
 • Dropfodshjælpemidler
 • Hudpræparater
 • Inkontinenshjælpemidler, andre
 • Kompressionshjælpemidler, -strømper, -ærmer, -handsker, -vester, -påtagere m.v.
 • Laryngectomi
 • Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg inkl. tilretning/tillæg/tilbehør/reparation - OBS! Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj.
 • Ortoser/korsetter
 • Parykker, toupéer
 • Personlige hjælpemidler, andre/forbrugsgoder i henhold til § 112 og § 113
 • Stomihjælpemidler
 • Særlig beklædningsgenstande, personlige hjælpemidler
 • Tilskud til køb af almindeligt fodtøj med størrelsesforskel - OBS! Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj.
 • Urinkateter
 • Øjenvipper, øjenbryn
 • Øre-, næse- og andre proteser 

Hvordan søger du

Du skal søge om personlige hjælpemidler digitalt via vores selvbetjeningsløsning.

Ansøg om personlige hjælpemidler her (åbner et nyt vindue)

I ansøgningen skal du anskueliggøre, hvordan hjælpemidlet, kan kompensere for din eller ansøgerens nedsatte funktionsevne.

Hvis det er første gang, du søger, eller hvis din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle sundhedsoplysninger fra sygehuset eller din læge.

Kommunen indhenter sundhedsoplysningerne, hvis du ikke selv har vedhæftet dem ansøgningen.

Vær opmærksom på, at dette kan påvirke sagsbehandlingstiden.

Du kan finde dine journal oplysninger på Sundhed.dk
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/journal-fra-sygehus/ (åbner i nyt vindue)

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp hos borgerservice.

 

Afklaringsskema til Glukosemålingssystem FreeStyle Libre

Der skal ske en yderligere væsentlig afhjælpning af følgerne af din diabetes, for at kommunen bevilger Free Style Libre som et personligt hjælpemiddel som supplement til de diabeteshjælpemidler du allerede har bevilling på. Du skal søge om personlige hjælpemidler via vores selvbetjeningsløsning på nedenstående link til Borger.dk.

 

Ansøg om personlige hjælpemidler her (åbner et nyt vindue)

 

Desuden skal du udfylde ”Afklaringsskemaet til Glukosemålingssystem FreeStyle Libre.

 

Dette skema skal du returnere via din egen e-mail til Administrativ Service på den sikre mailadresse admservice@mso.aarhus.dk

Du kan finde dine journal oplysninger på Sundhed.dk (åbner i nyt vindue).

 

Aarhus Kommunes sagsbehandlingstid for glukosemålingsapparat er 20 arbejdsdage. Sagsbehandlingstiden kan blive påvirket, hvis der er behov for at indhente flere oplysninger end de, der er medsendt ansøgningen.

Hvad sker der med min ansøgning

Når Administrativ Service modtager din ansøgning, vurderer vi om det er nødvendigt at indhente flere oplysninger fra din journal i sundhedsvæsenet, eller om en sagsbehandler skal kontakte dig for at få flere oplysninger.

På baggrund af disse oplysninger vurderer sagsbehandleren, ud fra Servicelovens bestemmelser, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Hvis du er berettiget til hjælpemidlet, bevilges det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Udgangspunktet er Aarhus Kommunes indkøbsaftaler.

Afgørelsen sendes til din digitale postkasse.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post, sendes bevillingen til dig pr. brevpost, som du modtager op til 7 kalenderdage senere.

Når du har modtaget en endelig bevilling, kan du bestille det hjælpemiddel som du er bevilget hos Aarhus Kommunes leverandør eller du kan benytte dig af frit leverandørvalg.

Du skal fremvise din bevilling til den leverandør som du ønsker at benytte.

 

Frister for personlige hjælpemidler

Aarhus Byråd har besluttet nogle tidsfrister for sagsbehandlingen.

Her kan du se tidsfrister for sagsbehandlingen, hvem der er kommunens leverandører samt de tidsfrister der er aftalt med leverandørerne:
Frister for personlige hjælpemidler i Aarhus Kommune (åbner et nyt vindue)

Frit valg af leverandør eller produkt

Du har altid mulighed for at vælge en anden leverandør end kommunens og/eller vælge andre produkter, end dem du er bevilget.

 • Frit leverandørvalg er, når du ønsker at benytte en anden leverandør end kommunens. 
 • Frit produktvalg er, når du ønsker at, indkøbe et andet produkt end det som kommunen har bevilget. For eksempel, fordi du ønsker et produkt som har nogle egenskaber som der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse for.

I din bevilling står der, hvad du skal gøre, hvis du ønsker frit leverandørvalg.

 

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med frit valg 

Kommunen kan højst give dig et beløb svarende til den pris, som kommunen kan købe de bevilgede hjælpemidler til, hos Aarhus kommunes leverandør. Dette beløb er påført din bevilling.

Hvis produkterne er dyrere end de bevilgede, skal du selv betale forskellen.

Hvis produkterne er billigere end de bevilgede, dækker kommunen kun den faktiske anskaffelsespris.

Det er dit ansvar, at det indkøbte hjælpemiddel i tilstrækkelig grad er egnet til at afhjælpe din funktionsnedsættelse. 

Ved evt. fejl og mangler ved dit hjælpemiddel er det dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret i henhold til Købeloven.
Kommunen betaler ikke for personlige hjælpemidler, som er anskaffet før ansøgning og/eller gældende bevilling.

Kontakt

Administrativ Service

Søren Frichs Vej 36 G

8230 Åbyhøj

Telefon: 87 13 16 00

E-mail: 

Telefontider:
Alle hverdage 8-15

 

Hjælp til digital selvbetjening

 
 

Opdateret: 18.1.2018

Afdeling:

Send kommentar: Administrativ Service

Telefon: 87 13 16 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code