Gå til sidens indhold

Akut-teamet for fagpersoner

Sundhedsfagligt personale kan kontakte Akut-teamet 24 timer i døgnet.

Formålet med Akut-teamet er at skabe et bedre tilbud til syge borgere i eget hjem via et team med særlige kompetencer, der kan træde til i mere komplekse og akutte situationer. Med Akut-teamet bliver det muligt, at indlagte færdigudredte borgere kan komme tilbage til eget hjem, hvor allerede iværksat behandling kan færdiggøres. Det kan fx være borgere med behov for IV-behandling, som afsluttes i borgers hjem, hvor Geriatrisk Afdeling har det lægelige ansvar.

 

Akut-teamet kan også bidrage til at få skabt et "sikkerhedsnet" i den akutte situation, så patienten i stedet for akut indlæggelse kan komme i subakut udredning/behandling den følgende dag fx i Diagnostisk Ambulatorium.

 

Opgaver Akut-teamet kan løse:

 

 • Vurdering (TOKS) af borger for praktiserende læge og/eller hjemmesygeplejerske
 • Faglig sparring med hjemmesygeplejerske og/eller praktiserende læge
 • Tilsyn til borger med pludseligt opstået sygdom
 • Måling af vitale værdier (BT, P, SAT, TP, RF, GCS)
 • Måle crp, leukocytter, hgb og bls (spotprøver)
 • Blærescanning
 • Genanlægge suprapubis kateter
 • Genanlægge gastrostomisonder

 

Opgaver Akut-teamet kan løse efter ordination:

 

 • Anlægge IV-adgang
 • Opstarte IV-behandling (isotone væsker og antibiotika)
 • Anlægge subcutan adgang, og opstarte væskebehandling
 • Anlægge blærekateter
 • Anlægge nasalsonder
 • Smertebehandling og observation af behandling
 • Rekvirere fast vagt
 • Opstarte iltbehandling
 • Tage blodprøver
 • Opstarte inhalationsbehandling med portaneb
 • Opstarte C pap behandling

 

Henvisning/visitation

 1. Akutteamets sygeplejersker træffes på tlf. 23 36 56 60
 2. Ved behov for telefonisk rådgivning fra Geriatrisk vagthavende benyttes tlf. 40 24 31 47
 3. Ved behov for akut udrykning af geriatrisk vagthavende, samt ved ordinering af IV-medicinering, benyttes tlf. 40 24 31 47
 
 

Opdateret: 29.9.2016

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code