Gå til sidens indhold
30.04.2013

AffaldVarme danner ny tænketank for unge

AffaldVarme Aarhus har dannet en tænketank for unge for at komme i tættere dialog med byens ungdom. Il Gruppo Resurso består af 10 unge, der brænder for at arbejde med nye løsninger på affalds- og ressourceområdet.

Med sin nye tænketank vil AffaldVarme Aarhus i kontakt med innovative unge for at få nye og friske idéer til at løse gammelkendte udfordringer om affald.

 

”Det er dejligt, at der er nogle unge mennesker, der engagerer sig i at se på affald på en ny og alternativ måde. Det er spændende, at de interesserer sig for et emne under Teknik og Miljø, for de unge er en af de grupper i samfundet, det kan være sværest for os at nå ud til. Som en del af Aarhus Kommune er det vigtigt, at vi får respons fra alle grupper i samfundet”, siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek. 

 

Ved at etablere en tæt dialog med de unge indbyggere får AffaldVarme Aarhus føling med, hvad der skal til for, at unge bruger kommunens affaldsordninger. Tænketanken giver også input til, om affaldsordningerne kan gentænkes eller tilrettes, så ordningerne bliver nemmere at gå til, også for yngre brugere.

 

Kommunikation med unge 

"Vi har i længere tid haft en fornemmelse af, at vi ikke rigtig har fat i de unge. Mange kender slet ikke til vores ordninger, og så er det ikke nemt at bruge dem. Derudover oplever vi også, at vi har vanskeligt ved at kommunikere med de unge, fx på vores hjemmeside," siger Louise Åstrøm-Andersen, afdelingschef hos AffaldVarme Aarhus.

 

 

Lige nøjagtig kommunikation med unge er et af de gennemgående temaer, som Il Gruppo Resurso arbejder med. Idéerne har allerede været mange og inkluderer både anbefalinger af kendte kampagneelementer som ”Store Årm” og helt nye og mere vilde idéer som twittende skraldespande og containere med sensorer. Et af produkterne fra gruppens arbejde er en bog med opsamling af idéer. Derudover arbejder gruppen med bud på en særlig hjemmeside til unge om affald. Gruppistaerne, som gruppens medlemmer kalder sig selv, ser sig som unge, der kan svare på unges vegne om, hvad unge gerne vil have.

 

"Respekt for AffaldVarme Aarhus! Det er friskt og opmuntrende, at en kommunal institution tør dele byens affaldsudfordring med borgerne. I tænketanken Il Gruppo Resurso giver AffaldVarme Aarhus os unge  mulighed for at vride vores hjerner og byde ind med anderledes og skæve løsninger. Som jeg oplever det i gruppen, opfatter vi ikke affald som skrald, men som en uudnyttet ressource, der bare venter på at blive en del af en mere bæredygtig by. I disse år breder der sig en visionær summen i Aarhus' kringelkroge, og jeg er begejstret over at ride med på denne bølge sammen med AffaldVarme Aarhus og Il Gruppo Resurso, der har vores allesammens by på hjernen og hjerte. Forza Aarhus!" Sådan siger Anders Elsig, der er en af gruppistaerne.

  

På unges præmisser

Il Gruppo Resurso bygger på, at unge gerne vil kommunikeres med og ikke kun til. Mange unge er også miljøbevidste og vil gøre en forskel. AffaldVarme Aarhus bruger bæredygtighedsbureauet Worldperfect til at organisere arbejdet i tænketanken, og Søren Stochholm fra Worldperfect fortæller om tilrettelæggelsen af møderne i tænketanken:

 

"Mange af gruppistaerne har før siddet med i rundkredse rundt omkring og snakket om alt det, man burde gøre ved verdens store problemer, og det er rigtig godt. Til forskel herfra er de unge i Il Gruppo Resurso  i direkte kontakt med "beslutningstagere" på affaldsområdet, nemlig Louise, Jacob og Susanne fra AffaldVarme Aarhus - som i gruppen netop er "Louise", "Jacob" og "Susanne". Der er ansigter på og personer bag embedsmændene fra Aarhus Kommune. Og det har været noget af det vigtigste for gruppistaerne: at være det direkte talerør til dem, der har indflydelse."


Ren by Aarhus

AffaldVarme Aarhus har inviteret kolleger fra Ren By Aarhus, det tværfaglige samarbejde i Teknik og Miljø, med i Il Gruppo Resurso, så også Ren By Aarhus kan opfange input til at målrette sin kommunikation til unge.


Fakta

Fire årlige workshops

Il Gruppo Resurso er tænkt som et fleksibelt forum, hvor der som udgangspunkt afholdes ca. fire årlige workshops. På en workshop drøftes aktuelle problemstillinger, og samtidig arbejdes der med konkrete idéer, som AffaldVarme Aarhus kan vælge eller ikke vælge at realisere. Derudover vil gruppen få mulighed for at blive et slags action team, som sendes ud til arrangementer for at  tale om affaldshåndtering og hjælpe med løsninger.

 

Dialogforum 

Il Gruppo Resurso er inspireret af det eksisterende "Dialogforum", som AffaldVarme Aarhus i en årrække har drøftet affaldsløsninger med. ”Dialogforum” består af borgere, der går op i den kommunale affaldshåndtering, og som har fulgt udviklingen med de nedgravede containere i midtbyen på tæt hold. Som dialogforum er Il Gruppo Resurso udviklet og tilpasset til unge, og fx blev de første workshops holdt i Mejlgade og undervejs blev de "grafisk optaget" af to tegnere fra Sideprojects.

 

WorldPerfect

Konceptet og den konkrete udførelse af Il Gruppo Resurso er lavet i samarbejde med WorldPerfect. Det aarhusianske bureau har stået for at hverve de unge til gruppen, lave visuel identitet og kommunikation, og bureauet står også for at facilitere workshoppene. Workshoppene er desuden afholdt og designet i samarbejde med de grafiske facilitatorer fra Sideprojects.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 04.7.2013

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code