Gå til sidens indhold
08.05.2015

Aarhus Ø får bæredygtig fjernvarme med oplevelser viden og sport

AffaldVarme Aarhus opfører et nyt energianlæg på Aarhus Ø. Bygningen skal gøre det attraktivt for uddannelsesinstitutioner, beboere og besøgende at bruge den.

Et nyt energianlæg på Aarhus Ø skal ikke blot være ren teknik. Anlægget bliver en del af gadebilledet og skal derfor gøre det attraktivt for beboerne at komme forbi og bruge huset til f.eks. sportsaktiviteter.

 

”Vi vil invitere aarhusianerne til at sætte deres præg på, hvordan det ydre hus og udearealerne skal bruges. Det skal være et aktivt og attraktivt hus uden indhegning,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

 

Varmeforsyning, affaldshåndtering og kabelanlæg på Aarhus Ø bliver samlet i bygningen. Bygningen er først og fremmest et energianlæg med fjernvarmeveksler og en varmepumpe, men skal også sørge for, at dele af den tekniske infrastruktur på Aarhus Ø bliver løst så smidigt som muligt. Energianlægget skal ligge på Hjortholmsvej ved Kystpromenaden og Dagmar Petersens Gade.

 

Varme fra havvand

Anlæggets varmepumpe skal lave energi ud af havvand og bliver et udviklings- og demonstrationsanlæg for dansk fjernvarme og for områdets tekniske videnscentre. En del af huset bliver en modtagestation for affaldssug fra områdets nye boliger, og endelig bliver huset en central for områdets kabelforsyning.

 

Fakta

Der er en rivende udvikling i Aarhus Midtby og Aarhus Ø og med den også en rivende udvikling i varmebehovet i Aarhus Midtby og på Aarhus Ø.

 

AffaldVarme Aarhus har i øjeblikket placeret to oliefyrede varmecentraler på Aarhus Ø som en midlertidig løsning til brug i årets allerkoldeste døgn.

 

I overensstemmelse med Aarhus Kommunes klimamål om CO2-neutral varme etablerer AffaldVarme Aarhus nu en blivende og bæredygtig løsning. Den kobler Aarhus Ø sammen med resten af fjernvarmesystemet i Aarhus Kommune, som bliver CO2-neutralt i 2016.

 

Rent konkret anlægges der en transmissionsledning fra Langelandsgade til et nyt energianlæg på Aarhus Ø. Arbejdet med energianlægget starter i efteråret 2015 og ønskes i drift ved årsskiftet 2016-2017. Udover et varmeveksleranlæg skal bygningen indeholde:

 

• En varmepumpe, som henter varmen i Aarhusbugten. Den skal supplere varmen, når elprisen er lav og kan producere 4,0 MWh varme for hver MWh el, den selv bruger.

• En modtagestation for affaldssug.

• Teknikrum for kabelejere i stedet for mindre bygværker spredt ud over Aarhus Ø.

 

Fjernvarme fra havvand

Varmepumpen er et innovations- og udviklingsprojekt. Det er nyt at have en stor varmepumpe i et centralt kraftvarmeområde, og teknologien med at lave varme ved hjælp af havvand er også ny. Det lokale Johnson Controls og Teknologisk Institut har udviklet en pumpe, så den kører på damp i første trin og på ammoniak i andet trin.

 

Anlægget bygges, så det er forberedt til at forsyne store dele af Aarhus Midtby i takt med byudviklingen, det stigende behov for varme og den teknologiske udvikling inden for varmepumper, der henter varme fra havvand.

 

Linjeføring fra Langelandsgade til Hjortholmsvej

Transmissionsledningen skal forløbe fra Langelandsgade og frem til Hjortholmsvej. Ledningen føres under vejen ved Nørrebrogade, hvor en stor del af ledningsarbejdet allerede er udført som del af det forberedende ledningsarbejde for Letbanen i 2014. Længere fremme krydser ledningen Skovvejen.

 

Anlægsarbejdet forventes at begynde i slutningen af juni 2015 og ventes færdigt med udgangen af 2016. Ved Skovvejen foregår anlægsarbejdet i skolernes sommerferie i 2016. Arbejdet gennemføres i samarbejde med øvrige ledningsejere og vejmyndighederne i Aarhus Kommune, bl.a. med henblik på at koordinere fremtidige anlægsarbejder langs ledningens forløb.Økonomi

Anlægsudgifterne til varmeforsyningen til Aarhus Ø er 148 mio. kr. og er budgetteret i AffaldVarme Aarhus´ investeringsplan. Varmepumpeteknologien er ny, og AffaldVarme Aarhus får EU-støtte på 3 mio. kr.

Link til denne side

Nyheder

 • 22.03.2018

  Beskæftigede og studerende rykkes frem på venteliste til familieboliger

  Boligorganisationerne i Aarhus og Aarhus Kommune er nu klar med en forbedret strategi for udlejning, som skal sikre en mere blandet beboersammensætning i byens udsatte boligområder.
 • 22.03.2018

  Aarhusrådmand byder ny Kattegatforbindelse velkommen

  Teknikrådmand Bünyamin Simsek kalder ny forbindelse mellem Jylland og Sjælland skelsættende for Danmark.
 • 20.03.2018

  Ja, jeg er stolt over at bo i Aarhus!

  Ny undersøgelse fra Epinion dokumenterer, at et markant stigende antal aarhusianerne er stolte over at bo i Aarhus – og begejstringen skyldes især byens kulturliv.
 • 20.03.2018

  Musik og Sundhed spiller sammen i Aarhus

  Musik gør mennesker sundere - derfor skal vi have musik og sundhed til at spille sammen i fremtiden
 • 15.03.2018

  Smøgerne skoddes i Aarhus nu også på gymnasium

  Aarhusianerne er de borgere i Region Midtjylland, der ryger mindst, viser en stor national sundhedsprofil, og nu går Viby Gymnasium forrest i kamp mod røgen ved at blive det første røgfri gymnasium i Aarhus.
 • 15.03.2018

  Teknik og Miljø henter ny direktør i Rambøll

  Senest 1. juli tiltræder Rambøll-direktør Henrik Seiding som direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
 • 14.03.2018

  Nyt handicapråd 2018 - 2021

  Når kommunalvalget er overstået og det nye byråd starter sin fireårige byrådsperiode, sker der samtidig en række ændringer i fordelingen af poster i de forskellige udvalg, råd og nævn. Det gælder naturligvis også Handicaprådet, hvis opgave er at følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune.
 • 12.03.2018

  Mere sport på skemaet hos aarhusianske skoleelever

  Aarhusianske skoleelever får igen mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige idrætsgrene i skoletiden. Aarhus Kommune og Idrætssamvirket aktiverer en ny pulje til fælles projekter mellem skoler og idrætsforeninger. Dele af puljen vil denne gang være øremærket større og længerevarende projekter.
 
 

Opdateret: 14.9.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code