Gå til sidens indhold
19.12.2017

Udviklingen af Lisbjerg tager fart

Blot ni kilometer fra centrum af Aarhus ligger Lisbjerg med storslåede udsigter over by, bugt og bakkelandskab.

Fra landsby til en større, mangfoldig by. Sådan lyder fremtidsudsigten for Lisbjerg nord for Aarhus, som i løbet af de kommende årtier bliver til en tæt og urban by med ca. 25.000 indbyggere. Nye, levende byområder skal smelte sammen med den eksisterende landsby, så Lisbjerg fremover bliver en mangfoldig by på størrelse med Svendborg. Magistraten behandlede mandag forslaget til en udviklingsplan for Lisbjerg.

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, har store forventninger til fremtidens Lisbjerg.

”Lisbjerg spiller en central rolle, når det handler om at skabe plads til flere indbyggere, flere virksomheder og flere institutioner. Vi vil skabe en bæredygtig by, som i fremtiden kan tilbyde det bedste af landsbyens fællesskaber, familieboligens privathed og midtbyens mangfoldighed,” siger han.

 

En del af Aarhus midt i landskabet

Når det netop er Lisbjerg, der er udpeget som et af byens store byudviklingsområder, skyldes det bl.a. placeringen med mindre end et kvarters kørsel til midtbyen med den nye letbane og under 10 kilometer til midtbyen ad den nye supercykelsti. Dertil kommer, at der fra Lisbjerg er direkte adgang til det østjyske motorvejsnet.

I forslaget til en ny udviklingsplan fastlægges hele byudviklingsområdet og de ’spilleregler’, der skal gælde for udviklingen af Lisbjerg, herunder et stærkt øget fokus på bæredygtighed. Fordi Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste mange år, blev der på magi-stratsmødet også fremlagt en plan for etape 1, som med de to boligforeninger AL2Bolig og Boligforeningen Ringgårdens nye boliger samt salget af tre storparceller til privat byggeri i sommeren 2017 allerede er igangsat.

I udviklingsplanen bliver der udpeget en række åbningstræk, som skal sætte gang i udviklingen. Det omfatter bl.a. et forskønnelsesprojekt for Randersvej, etablering af stiforbindelse til nabolandsbyerne og en ny vej til forbrændingsanlægget, så den tunge trafik ikke længere skal ad Randersvej gennem Lisbjerg.

Der bliver også lagt op til et tæt samarbejde med Lisbjerg Fællesråd og andre aktive foreninger/aktører i området blandt andet omkring design af de kommende pladser, byrum og parker.

Udviklingsplanen for Lisbjerg forventes til behandling i byrådet i begyndelsen af det nye år, inden den bliver sendt i offentlig høring.

 

Lisbjerg i tal

• Det samlede boligareal for Lisbjerg udgør ca. 1 mio. m² svarende til 140 fodboldbaner, der vil skulle rumme op til 25.000 nye indbyggere. Med en udviklingsperiode på forventeligt op til 65 år svarer det til gennemsnitligt ca. 400 nye indbyggere pr. år, hvilket igen svarer til en årlig tilvækst i boligareal på gennemsnitligt ca. 16.000 m². Dertil kommer et erhvervsområde på mere end 250.000 m², der udbygges sideløbende.

 

Baggrund

• Byudviklingsprojektet ”Den nye by i Lisbjerg” blev iværksat i starten af nullerne med henblik på at sikre den fremtidige udvikling og kapacitet i forhold til boliger og erhverv nord for Aarhus.

 

• I 2002 dannede projektet baggrund for en byplanidé-konkurrence, og vinderforslaget blev efter en længere bearbejdning fulgt op af et egentligt kommuneplantillæg i 2009.
 
• Som følge af de ændrede samfundsmæssige vilkår besluttede Byrådet i 2015 at gentænke udviklingsplanerne for Lisbjerg. Nærværende udviklingsplan for området erstatter den tidligere planlægning for Lisbjerg. Udviklingsplanen udfoldes i løbet af de næste mange år i detailplanlægning af området.

 

• Det styrende princip i udbygningen af Lisbjerg er, at der skal bygges en tæt og urban by, hvor bebyggelsen i området signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed. En levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Og samtidig en by, hvor der er nem adgang til naturen og de mange nærtliggende grønne, rekreative områder i form af blandt andet Lisbjerg Skov, Egå Engsø og Kasted Mose

Link til denne side

Nyheder

 • 15.01.2018

  Ældrerådmand ny udvalgsformand i KL

  Rådmand Jette Skive (DF), Sundhed og Omsorg, bliver ny formand i Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg. KL skal blive endnu mere synlige på social- og ældreområdet, forventer Jette Skive.
 • 11.01.2018

  Kronprinsessen åbner Europæisk Frivillighovedstad 2018

  Søndag 21. januar åbner Aarhus Kommune og Region Midtjylland officielt Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 - vi fejrer og udvikler frivilligheden i hele 2018.
 • 11.01.2018

  Lær for livet på DokkX

  To rådmænd åbner mandag den 15. januar en udstilling med temaet Pædagogik og Læring på DokkX. Udstillingen sætter begrebet livslang læring ind i en nutidig kontekst og præsenterer de nyeste teknologier og redskaber indenfor pædagogik og læring.

 • 10.01.2018

  Mors Dag om fremtidens erhvervsskole

  I år inviterer erhvervsskolerne og Aarhus Kommune til Mors u-Dag på Aarhus’ Social- og Sundhedsskole tirsdag den 16. januar. Her vil vi sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked og de mange muligheder, som erhvervsuddannelserne her kan tilbyde.
 • 10.01.2018

  Rekord i vækst i Aarhus Mere end 6.500 nye arbejdspladser på et år

  Nye tal sætter en tyk streg under væksten i Aarhus. Mere end 6.500 nye arbejdspladser er der kommet til på et enkelt år. Det er rekord i Aarhus!
 • 09.01.2018

  Forsker skal styrke læring i ældrepleje og sundhed

  Ph.d. stipendiat skal skabe ny viden om læring inden for ældrepleje og sundhed. Det sikrer, at kommende medarbejdere har de nødvendige kompetencer i fremtidens ældrepleje.
 • 05.01.2018

  Et stort hus kræver en stor spade!

  Der skulle tre rådmænd, en boligforeningsformand og 60 børn til at sætte gang i byggeriet af Generationernes hus
 • 03.01.2018

  Første spadestik til Generationernes Hus

  2018 bliver indledt med første spadestik til byggeriet af Generationernes Hus på Aarhus Ø. Et unikt hus, som rummer alle generationer og skaber nye fællesskaber, står færdigt i 2020.
 
 

Opdateret: 21.12.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code