Gå til sidens indhold
19.12.2017

Udviklingen af Lisbjerg tager fart

Blot ni kilometer fra centrum af Aarhus ligger Lisbjerg med storslåede udsigter over by, bugt og bakkelandskab.

Fra landsby til en større, mangfoldig by. Sådan lyder fremtidsudsigten for Lisbjerg nord for Aarhus, som i løbet af de kommende årtier bliver til en tæt og urban by med ca. 25.000 indbyggere. Nye, levende byområder skal smelte sammen med den eksisterende landsby, så Lisbjerg fremover bliver en mangfoldig by på størrelse med Svendborg. Magistraten behandlede mandag forslaget til en udviklingsplan for Lisbjerg.

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, har store forventninger til fremtidens Lisbjerg.

”Lisbjerg spiller en central rolle, når det handler om at skabe plads til flere indbyggere, flere virksomheder og flere institutioner. Vi vil skabe en bæredygtig by, som i fremtiden kan tilbyde det bedste af landsbyens fællesskaber, familieboligens privathed og midtbyens mangfoldighed,” siger han.

 

En del af Aarhus midt i landskabet

Når det netop er Lisbjerg, der er udpeget som et af byens store byudviklingsområder, skyldes det bl.a. placeringen med mindre end et kvarters kørsel til midtbyen med den nye letbane og under 10 kilometer til midtbyen ad den nye supercykelsti. Dertil kommer, at der fra Lisbjerg er direkte adgang til det østjyske motorvejsnet.

I forslaget til en ny udviklingsplan fastlægges hele byudviklingsområdet og de ’spilleregler’, der skal gælde for udviklingen af Lisbjerg, herunder et stærkt øget fokus på bæredygtighed. Fordi Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste mange år, blev der på magi-stratsmødet også fremlagt en plan for etape 1, som med de to boligforeninger AL2Bolig og Boligforeningen Ringgårdens nye boliger samt salget af tre storparceller til privat byggeri i sommeren 2017 allerede er igangsat.

I udviklingsplanen bliver der udpeget en række åbningstræk, som skal sætte gang i udviklingen. Det omfatter bl.a. et forskønnelsesprojekt for Randersvej, etablering af stiforbindelse til nabolandsbyerne og en ny vej til forbrændingsanlægget, så den tunge trafik ikke længere skal ad Randersvej gennem Lisbjerg.

Der bliver også lagt op til et tæt samarbejde med Lisbjerg Fællesråd og andre aktive foreninger/aktører i området blandt andet omkring design af de kommende pladser, byrum og parker.

Udviklingsplanen for Lisbjerg forventes til behandling i byrådet i begyndelsen af det nye år, inden den bliver sendt i offentlig høring.

 

Lisbjerg i tal

• Det samlede boligareal for Lisbjerg udgør ca. 1 mio. m² svarende til 140 fodboldbaner, der vil skulle rumme op til 25.000 nye indbyggere. Med en udviklingsperiode på forventeligt op til 65 år svarer det til gennemsnitligt ca. 400 nye indbyggere pr. år, hvilket igen svarer til en årlig tilvækst i boligareal på gennemsnitligt ca. 16.000 m². Dertil kommer et erhvervsområde på mere end 250.000 m², der udbygges sideløbende.

 

Baggrund

• Byudviklingsprojektet ”Den nye by i Lisbjerg” blev iværksat i starten af nullerne med henblik på at sikre den fremtidige udvikling og kapacitet i forhold til boliger og erhverv nord for Aarhus.

 

• I 2002 dannede projektet baggrund for en byplanidé-konkurrence, og vinderforslaget blev efter en længere bearbejdning fulgt op af et egentligt kommuneplantillæg i 2009.
 
• Som følge af de ændrede samfundsmæssige vilkår besluttede Byrådet i 2015 at gentænke udviklingsplanerne for Lisbjerg. Nærværende udviklingsplan for området erstatter den tidligere planlægning for Lisbjerg. Udviklingsplanen udfoldes i løbet af de næste mange år i detailplanlægning af området.

 

• Det styrende princip i udbygningen af Lisbjerg er, at der skal bygges en tæt og urban by, hvor bebyggelsen i området signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed. En levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Og samtidig en by, hvor der er nem adgang til naturen og de mange nærtliggende grønne, rekreative områder i form af blandt andet Lisbjerg Skov, Egå Engsø og Kasted Mose

Link til denne side

Nyheder

 • 15.03.2018

  Smøgerne skoddes i Aarhus nu også på gymnasium

  Aarhusianerne er de borgere i Region Midtjylland, der ryger mindst, viser en stor national sundhedsprofil, og nu går Viby Gymnasium forrest i kamp mod røgen ved at blive det første røgfri gymnasium i Aarhus.
 • 15.03.2018

  Teknik og Miljø henter ny direktør i Rambøll

  Senest 1. juli tiltræder Rambøll-direktør Henrik Seiding som direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
 • 14.03.2018

  Nyt handicapråd 2018 - 2021

  Når kommunalvalget er overstået og det nye byråd starter sin fireårige byrådsperiode, sker der samtidig en række ændringer i fordelingen af poster i de forskellige udvalg, råd og nævn. Det gælder naturligvis også Handicaprådet, hvis opgave er at følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune.
 • 12.03.2018

  Mere sport på skemaet hos aarhusianske skoleelever

  Aarhusianske skoleelever får igen mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige idrætsgrene i skoletiden. Aarhus Kommune og Idrætssamvirket aktiverer en ny pulje til fælles projekter mellem skoler og idrætsforeninger. Dele af puljen vil denne gang være øremærket større og længerevarende projekter.
 • 12.03.2018

  Nyt byggeri på Aarhus Ø skal bidrage til bylivet

  Et stræde mellem to trekantede karréer sikrer adgang mellem aktiviteterne ved Bassin 7 og lystbådehavnen
 • 07.03.2018

  Kære nabo - skal vi lege sammen

  En hel bydel i Aarhus kan lære hinanden at kende. Huset Trøjborg inviterer til speeddating og nye venskaber.
 • 06.03.2018

  Sporvogne og Dirch Passer skaber minder på plejehjem

  En pårørende fandt gangene på plejehjemmet kedelige. Nu hænger 21 lokalhistoriske fotos i stor størrelse og skaber snak og minder blandt beboerne.
 • 02.03.2018

  22 mio. kr. til flere hænder i hjemmeplejen og på plejehjem

  Rådmand Jette Skive: Størsteparten af midler fra finansloven skal gå til flere medarbejdere og mere tid i hjemmeplejen og resten til flere ernæringsassistenter.
 
 

Opdateret: 21.12.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code