Gå til sidens indhold

Vejledende sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesforvaltningen har fastsat følgende frister for, hvornår man som borger i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag indenfor nedenstående områder (jvnf. retssikkerhedslovens § 3).

Arbejdsgiverrefusion 2 uger
Arbejdsgiverrefusion løntilskud private arbejdsgivere 2 uger
Arbejdsgiverrefusion løntilskud offentlige arbejdsgivere 2 uger
Ansøgning om revalidering 12 uger
Ansøgning om visitation til fleksjob 26 uger
Ansøgning om visitation til løntilskud for førtidspensionister 6 uger
Selvstændig virksomhed - etablering 26 uger
Tilskud til mentorordning 4 uger
Dagpengerefusion til arbejdsgiver ved sygdom 2 uger
Dagpenge borger 2 uger
Fleksydelse 2 uger
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp 2 uger
Ledighedsydelse 2 uger
Ressourceforløbsydelse 2 uger
Flekslønstilskud 2 uger
Enkeltydelse § 81 og § 81 a 2 uger
Sygebehandling § 82 og 82 a 2 uger
Samværsudgifter § 83 2 uger
Afgørelse om førtidspension 3 måneder
Enkeltydelser og personlige tillæg førtidspension 2 uger

 

I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være længere. Dette kan fx. skyldes spidsbelastninger, at en sag er særligt kompliceret eller, at det tager usædvanligt lang tid at indhente de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. I alle tilfælde kan man som borger forvente inden 14 dage at få om ikke en afgørelse så et svar fx. med information om sagens videre forløb.

Når du klager

Klager til Sociale Forhold og Beskæftigelse behandler vi inden for 24 timer (undtaget er weekender og helligdage). Hvis du klager skriftligt, bliver du ringet op inden for 24 timer. Her får du mulighed for at præcisere din klage, og sammen kan vi finde ud af, hvordan klageforløbet fremadrettet skal være. 24-timers service gælder dog ikke for klager, der kan ankes til Ankestyrelsen.

 
 

Opdateret: 17.12.2014

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code