Gå til sidens indhold

Organisering af Familier, Børn og Unge

Familier, Børn og Unge har botilbud, hjælp og støtte til udsatte børn, unge og familier samt børn med handicap.

Familier, Børn og Unge dækker to områder. Det ene er indsatsen over for udsatte børn, unge og familier. Det andet er indsatsen for familier med børn med handicap. De to områder dækker en bred vifte af tilbud. Tilbuddene kan omfatte opsøgende arbejde, rådgivning, forebyggelse og behandling. Tilbuddene dækker også anbringelse i aflastning, familiepleje eller egentlige botilbud.

 

Familier, Børn og Unge samarbejder også med en række selvejende institutioner. Disse yder hjælp i forskellig form. Det kan fx være familiebehandling på døgnbasis, pladser på døgninstitutioner som børnehjem eller behandlingshjem. Det kan også være ophold på krisecenter for voldsramte kvinder eller på en pension for familier i akut bolignød.

 

Familier, Børn og Unge er organiseret i fem centre:

 

 • Familiecentret
 • Handicapcentret for Børn
 • Ungdomscentret
 • Børnecentret
 • Center for Specialpædagogiske Børnetilbud 

 

Din indgang

Familiecentret og Handicapcentret for Børn er din indgang, når du har brug for hjælp og støtte fra Socialforvaltningen.

 

Handicapcentret for Børn er fysisk samlet ét sted og dækker hele kommunen. Familiecentret ligger på fem forskellige adresser i Aarhus. I starten af 2019 samles Familiecentret på én adresse i Gellerup.

 

Familiecentret og Handicapcentret for Børn løser mange opgaver, fx administration, vejledning, bevilling og rådgivning. De visiterer også borgere til tilbud.

 

Indsatser

Børnecentret yder hjælp i form af fx familiebehandling på dagsbasis eller børnehuse. 

 

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud yder hjælp i form af pladser på handicapinstitutioner.

 

Ungdomscentret har forskellige indsatser målrettet unge, herunder unge i udsatte boligområder. Nogle af disse er forankret lokalt i ungeteams. Andre dækker hele kommunen, som fx Ungekontakten og Rådgivningscentret.

 

 

Borgerindgange

 • Familier i problemer

  Du kan få hjælp, hvis du er barn, ung eller familie med problemer. Du kan få anonymrådgivning, korterevarende behandlingstilbud, ophold på institution eller i plejefamilie m.m.
 • Børn og unge med psykisk lidelse

  Når dit barn har en psykisk lidelse eller kræver særlig hensyntagen eller støtte.
 • Børn med handicap

  Tilbud til familier med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller børn med en kronisk lidelse samt børn med særlige behov.
 • Ung med handicap

  For dig, der har et betydeligt varigt fysisk eller psykisk handicap. Portalen er også til dine forældre.

Selvejende tilbud

 • Ellengården

  Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder uden hjemmeboende børn.
 • Århus Krisecenter

  Århus Krisecenter er et tilbud om ophold til voldsramte kvinder og deres børn. Centrets kerneydelse er fysisk beskyttelse af kvinder og børn.
 • Dalgaarden

  Dalgaarden er et behandlingshjem med intern skole til børn med sociale vanskeligheder i alderen fra 5-12 år.
 • Døgncentret

  Ophold for børn eller familier med massive sociale problemer, problemer med misbrug, psykisk udviklingshæmning eller psykisk sygdom.

For professionelle

 • Det Tværgående Ungesamarbejde TUS

  TUS skal reducere ungdomskriminalitet og fremme en tidligere indsats over for unge.
 • Børnehus Midt

  Børnehus Midt er et sted, hvor børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og koordineret hjælp samlet på ét, børnevenligt sted.
 • Underretning

  Har du gennem dit arbejde mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal du lave en underretning.
 

Opdateret: 29.11.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code