Gå til sidens indhold

Børnecentret

Børnecentret indeholder både dag – og døgntilbud. Centret tilbyder blandt andet forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.

Støtte til udsatte børn - Dagforanstaltningstilbud

Dagforanstaltninger er behandling og støtte til udsatte børn primært i alderen 0 – 14 år og deres forældre. Behandlingen foregår som oftest i hverdagene og enten i barnets hjem eller i vores lokaler.  

 

Tilbuddene har fokus på barnets trivsel og udvikling. Hovedparten af tilbuddene er familiebehandling eller praktisk støtte. Familiebehandling kan forstås som et familiekursus. Der anvendes forskellige metoder alt efter barnets behov. Der opstilles desuden konkrete mål for indsatsen i samarbejde med forældrene.  

 

For at blive henvist til et dagforanstaltningstilbud kan I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn. Indsatserne forudsætter, at jeres barn bor i hjemmet eller eventuelt er ved at flytte hjem igen fra en døgninstitution. Hvis I får tilbudt en indsats tager den hensyn til dit barns problematikker og alder.  

 

Hvis du blot ønsker en samtale med en familiebehandler, har du mulighed for at ringe gratis og anonymt gennem Åben Anonym Rådgivning.  

 

Mini-institutionerne – Døgntilbud

De 3 miniinstitutioner, Toften, Sølyst og Solbrinken modtager børn og unge i alderen 0-18 år. Der er mulighed for forlængelse til den unge er 23 år i form af efterværn.  

 

Børn, der bor på en af mini-institutionerne, har behov for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Dette er som regel nødvendigt på grund af en kombination af egne problemer og problemer i familien. Opholdet foregår i små familielignende huse. Børnene har mulighed for at benytte det lokale skole- og fritidstilbud. De kan også gå i specialskole. Forældresamarbejdet bliver prioriteret højt. Der er ofte mulighed for at søskende kan bo samme sted.  

 

For at dit barn eller du selv kan blive henvist til Mini-institutionerne skal du kontakte din sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.  

Kontakt

Børnecenteret

Socialforvaltningen

Vejlby Centervej 52

8240 Risskov

Telefon: 89 40 57 03

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 

Støtte til familier (børn under 3 år)

 • Ryhave Kollegiet

  Har du svært ved at få det hele til at hænge sammen? Er tanken om at skulle være mor og klare hverdagen på egen hånd uoverskuelig? Så kan faste rammer og støtte på Ryhave Kollegiet måske være hjælpen, du har brug for
 • Vuggestedet

  Vuggestedets behandlingstilbud er målrettet gravide og forældre med spædbørn indtil et år.
 • Småbørnsstedet

  Småbørnsstedet er et tilbud til familier med børn i alderen 1 - 3 år.

Støtte til familier (børn over 3 år)

 • Familieteam

  Familieteam tilbyder familiebehandling, konsulentbistand og praktisk, pædagogisk støtte. Tilbuddet er til børn og unge i alderen 3-14 år og deres forældre. Herudover tilbyder Familieteamet en særlig indsats mod vold i familier, familiedaginstitutionen samt psykologindsatsen.
 • Familieværkstedet

  Familieværkstedet er en dagbehandlingsinstitution for børnefamilier, der har behov for rådgivning, vejledning eller et terapeutisk forløb i større eller mindre grad.
 • De Utrolige År

  DUÅ (De Utrolige År) er familiekurser for børn i alderen tre til otte år og deres forældre. DUÅ hjælper børn og forældre, der oplever konflikter i familien.
 • PMTO – Forældretræning og ressourcefokus

  PMTO er et program til familier, der har behov for at skabe et mere positivt samspil med deres børn.
 • Team Samvær

  Team Samvær står for støttet og overvåget samvær mellem børn, der er anbragt uden for hjemmet og deres forældre. Team Samværs opgave er at hjælpe forældre til et positivt møde med deres børn.

Øvrige tilbud i centret

 • Familieskolerne

  Familieskolerne er et tilbud til børn i grundskolealderen, der har behov for støtte til opretholde tilknytningen til deres stamklasse.
 • Børnestederne

  Børnestederne er et tilbud til børn i alderen 3-12 år, som i perioder har behov for omsorg og stabilitet. Indsatsen foregår mest eftermiddag og aften.
 • Mini-institutionerne i Aarhus – Toften, Sølyst og Solbrinken

  Mini-institutionerne er for børn, der har brug for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Mini-institutionerne prioriterer forældresamarbejdet, og der er mulighed for søskendeanbringelse.
 • Åben Anonym Rådgivning

  Alle kan have problemer i familien. Åben Anonym Rådgivning er et tilbud om rådgivning til familier med børn fra 0-17 år, som bor i Aarhus Kommune. Du og din familie kan få op til tre anonyme, gratis samtaler.
 • Parrådgivning for forældre

  Parrådgivning er et gratis tilbud med individuel rådgivning eller et kursus til forældre med børn under 12 år.
 • Rådgivningscentret

  Rådgivningscentret yder hjælp til børn, unge og familier med alvorlige psykiske problemer og har særligt fokus på børn og unge, der har været udsat for overgreb.
 • Børnehus Midt

  Børnehus Midt er et sted, hvor børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og koordineret hjælp samlet på ét, børnevenligt sted.
 

Opdateret: 20.2.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code