Gå til sidens indhold

Børnehus Midt

Børnehus Midt er et sted, hvor børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og koordineret hjælp samlet på ét, børnevenligt sted.

Børnehus Midt koordinerer indsatsen mellem politi, kommune og sundhedsvæsen, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder. I huset møder barnet eller den unge professionelle, fx politi, sundhedspersonale, socialrådgivere og psykologer, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb.

 

Børnehus Midt:

  • yder psykologisk krisestøtte og krisebehandling til barnet/den unge og familie/omsorgspersoner
  • vurderer barnets/den unges behov for lægelig undersøgelse
  • videoafhører børn og unge op til 12 år
  • vurderer barnets/den unges fremadrettede behov for særlig støtte og behandling
  • rådgiver den kommunale sagsbehandler
  • bistår med at udrede og undersøge barnets eller den unges behov for støtte som led i den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens § 50

 

Hvornår skal en kommune benytte børnehuset?

  • Når der er mistanke - eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år og hvor der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold.
  • Når der er behov for tværsektoriel indsats (kommune, politi og/eller sygehusvæsen).
  • Når myndighedssagsbehandler skal udrede og undersøge barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte efter et overgreb eller mistanke herom
  • Når de nødvendige udredninger og undersøgelser, der relaterer sig til overgreb eller mistanke herom, foretages i børnehuset som en del af den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens § 50.

 

Myndighedssagsbehandleren foretager den samlede børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens § 50. I løsningen af den konkrete sag indgår sagsbehandleren derfor i praksis som en del af børnehusteamet. Myndighedssagsbehandler fra barnets eller den unges handlekommune følger barnet eller den unge i børnehuset og deltager i forløbet. Handlekommunen træffer beslutning om de nødvendige sociale foranstaltninger på baggrund af Børnehus Midts vurdering af barnets eller den unges fremadrettede behov for særlig støtte og behandling.

 

Børnehus Midts åbningstid:

Børnehus Midt er åbent fra kl. 8:00 – 16:00 mandag til torsdag, fredag lukker vi kl. 14.00 I åbningstiden giver Børnehus Midt telefonisk rådgivning og vejledning for handlekommunerne samt koordinering og planlægning af møder med samme. Behandlerne vil i samme tidsrum være til rådighed ved samtaler, koordinering og møder samt eventuelt supervision af politi i en sag.

 

Ud over almindelig åbningstid har Børnehus Midt indgået en samarbejdsaftale med Børn-og-Unge-vagten i Aarhus Kommune. Denne aftale skal sikre, at en handlekommune kan få råd og vejledning i en akut sag udenfor Børnehus Midts åbningstid. Børnehuset er bagvagt for Børn-og-Unge-vagten i de sager, hvor Børnehus Midt akut skal involveres.

 

Kontakt

Børnehus Midt

Marselis Boulevard 179

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 11 00

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Telefontider:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

 
 
 

Opdateret: 19.9.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code