Gå til sidens indhold

Serviceniveauer for familier, børn og unge med behov for særlig støtte

Serviceniveauerne skal ses som et vejledende udgangspunkt for tildelingen af støtte og foranstaltninger i den enkelte sag.

Alle sager skal altid behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering af familiens, barnets eller den unges behov, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, Aarhus Kommunes værdier, Børn og Ungepolitik samt Handicappolitik.

 

Det betyder, at familier, børn og unge med behov for støtte kan tilbydes ydelser inden for de generelle serviceniveauer, men også udover, hvis der er et behov for det. Beskrivelsen af serviceniveauerne er derfor vejledende og afstemt med det politiske vedtagne budget for området. Ofte vil en konkret indsats bygge på en kombination af forskellige foranstaltninger.

 

Overordnet bygger serviceniveauerne på følgende generelle serviceprincipper:

 

  • Alle børn og unge skal have et fleksibelt og individuelt tilbud, der modsvarer konkrete behov og sikrer en positiv forandringer.
  • Tilbuddene skal som udgangspunkt gives i et nærmiljø i Aarhus Kommune.
  • Alle tilbud skal have fokus på inklusion - både i familie, dagtilbud, skole, beskæftigelse og fritid.
  • Alle indsatser skal være mål og tidsfokuserede.
  • Alle indsatser skal være økonomieffektive.
  • Der skal altid vælges den mindst indgribende, men formålstjenlige foranstaltning.

 

Fastsættelsen af serviceniveauerne skal sikre sammenhæng mellem de politiske mål og værdier og den iværksatte indsats. Desuden skal de sikre overholdelse af de økonomiske rammer.

 
 

Opdateret: 01.5.2013

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code