Gå til sidens indhold

Socialforvaltningens stab (organisation)

Hovedfunktionen for Socialforvaltningens stab er at servicere socialchef, rådmand, direktør, Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget.

Socialforvaltningen har en stab og herunder fire enheder.

 

De fire enheder er:

  1. Faglig Service
  2. Ressourcestyring
  3. Ledelse & Politisk Betjening
  4. Udvikling.

 

Staben varetager opgaver af overordnet, styrende, tværgående og koordinerende karakter samt særlige specialistopgaver som fx juridisk bistand. Opgaverne bærer præg af dels fagspecifikke opgaver og generalistopgaver.

 

De overordnede opgaver som udføres i staben er af meget forskelligartet karakter: ledelses- og politikerbetjening, understøttelse af søjlernes arbejde, juridiske konsulentopgaver og rådgivning, organisationsudvikling, projektledelse af større tværgående opgaver, koordinering af brug af bygninger, journalisering mv.

 

Herudover varetager staben opgaven med at koordinere svar på henvendelser fra borgere, politikere og andre, der henvender sig direkte til forvaltningen eller til rådmanden vedrørende forhold på det sociale område. I forlængelse heraf har staben ansvaret for udførelsen af klagesagsbehandling af overordnet og juridisk karakter.

 

Meget af det arbejde, der udføres i staben, skaber ringe ud i organisationen. Staben har derfor også indirekte en rolle i at sikre fælles retning på strategiske indsatsområder, så den brugerrettede indsats tilrettelægges hensigtsmæssigt og er af høj kvalitet.

 

I det daglige arbejde er der et tæt samarbejde med både fællesstabene i Sociale Forhold og Beskæftigelse samt de tre driftsområder Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Voksenhandicap, og Familier, Børn og Unge og hele Beskæftigelsesforvaltningen. Desuden indgår staben i diverse samarbejdsrelationer med eksterne partnere, fx andre kommuner, regionen, politiet, foreninger og organisationer.

 

Personalegruppen i staben er sammensat af forskellige faggrupper. Socialforvaltningens stab er placeret på Jægergården og beskæftiger også praktikanter og studentermedhjælpere. Staben ledes af stabschef Lotte Lyhne.

Kontakt

Socialforvaltningens stab

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Værkmestergade 15 B

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 14.4.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code