Gå til sidens indhold

Center for Boområdet i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Center for Bo-området varetager driften af forskellige typer af botilbud til borgere med svære psykosociale handicaps i Aarhus Kommune

Borgere med psykiske lidelser og deraf særlige behov for tættere kontakt og støtte fra medarbejdere kan visiteres til ophold i botilbud eller bofællesskaber. Under opholdet får borgeren støtte fra medarbejderne til at håndtere de psykiske og sociale vanskeligheder i dagligdagen. Ligeledes indgår borgere og medarbejdere i en målrettet samarbejdsproces i forhold til borgerens recoveryproces og sigte mod social inklusion.

 

Således er et botilbud/bofællesskab på en borgerens hjem og samtidig rammen for et trænings- og udviklingsophold.

 

For at kunne benytte et botilbud eller et bofællesskab skal borgeren visiteres via Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Borgeren kan selv eller i samarbejde med sit netværk behandler eller andre kontakte sin sagsbehandler (myndighedsrådgiver) i Center for Myndighed med ønske om en visitation.

 

Her på siden finder du flere oplysninger om botilbud og bofællesskaber i Center for Bo-området samt vores faglige tilgange og metoder, samarbejdspartnere med mere.

 

Center for Boområdet er organiseret under Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Botilbuddene drives i henhold til Lov om Social Service § 85, 107 og 108.

Kontakt

Bo-området, Center for

Socialforvaltningen

Nørre Allé 31

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 34 34

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 

At bo i botilbud

 • Et hjem for en tid

  Vores botilbud fungerer som beboerens hjem for en periode, hvor vedkommende har behov for tæt kontakt og støtte fra medarbejderne på grund af psykiske og sociale vanskeligheder
 • Fællesskabets muligheder

  I et botilbud bor der mellem 14 og 20 personer i hver sin lejlighed eller værelse med bad
 • Økonomi

  Hvad skal en beboer betale ved ophold i botilbud eller bofællesskab?
 • Brugerindflydelse og inddragelse

  Brugerindflydelse og inddragelse er vigtige elementer i Center for Bo-områdets recoveryorienterede værdigrundlag og i den psykosociale rehabiliteringsindsats

Botilbud og bofællesskaber

 • Grøfthøj Bofællesskab

  Grøfthøj er et bofællesskab i Viby, der er meget lig at bo i egen bolig. Lejlighederne udlejes med lejekontrakter. Målgruppen er psykisk sårbare.
 • Haslekollegiet

  Ungetilbuddet Haslekollegiet er et botilbud til borgere med svære psykiske vanskeligheder og er et midlertidigt botilbud specielt målrettet unge mennesker mellem 18 og 35 år.
 • Korsagergården

  Korsagergården er et botilbud for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder.
 • Kragelund

  Kragelund er et botilbud til borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder. Kragelund har et specielt fokus på borgere med både en sindslidelse og et misbrug.
 • Provstebakken

  Provstebakken består af to typer boliger med tilhørende fælleshus til borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder samt eventuelle fysiske og sundhedsmæssige problemstillinger
 • Søndervangen

  Søndervangen er et bofællesskab for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. Der er 21 2-værelses lejligheder, der udlejes på almindelige lejelovsretlige vilkår.
 • Tuesten Huse

  Tuesten Huse er et botilbud for borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder.
 • Windsor

  Windsor er et botilbud i Aarhus midtby for personer med svære psykiske og sociale vanskeligheder med et særligt fokus på spiseforstyrrelser.

Faglige tilgange og metoder

Inspirationskatalog - metoder og tilgange i Center for Bo-området

Dette katalog skal fungere som oversigt og inspirationskatalog til brug for borgere, pårørende og medarbejdere. Formålet er at tydeliggøre og styrke brugen af de tilgange, metoder og redskaber, der primært arbejdes med i Center for Bo-området.

 

Åben Dialog

I center for Bo-området arbejder vi med Åben Dialog, hvor det centrale er netværksmøder samt dialogisk praksis. På siden for Åben Dialog kan du se en kort informationsvideo, hvor borgere , pårørende og professionelle fortæller om deres oplevelse af Åben Dialog. Mere omfattende beskrivelse kan læses i "Inspirationskatalog - metoder og tilgange" i Center for Bo-området.

Samarbejde med andre

 • Pårørende og netværk

  For os er pårørende de personer, som den enkelte beboer er knyttet til i sit nærmeste netværk. Det er til enhver tid beboeren selv, der definerer hvem og hvordan de ønsker deres pårørende inddraget
 • Professionelle aktører

  Samarbejdet med andre professionelle aktører – interne som eksterne - har til formål at kvalificere indsatsen overfor den enkelte borger, og herunder sikre borgerens oplevelse af sammenhæng i indsatsen

Medarbejdere og studerende

 • Medarbejdere

  For os er det vigtigt at have medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, der kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikling

  Vi ønsker at sætte fagligheden i højsæde og har brug for, at centeret har de kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, der bliver efterspurgt
 • Elever og studerende

  I Center for Bo-området modtager vi praktikanter fra både sundheds- og socialfaglige uddannelser

VISO

 • VISO

  Center for Bo-området er udvalgt af VISO til at være leverandør af rådgivning og udredning i komplekse sager indenfor vores fagområde
 

Opdateret: 06.9.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code