Gå til sidens indhold

Center for Dagområdet i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Center for Dagområdet dækker dagtilbud, aktivitetstilbud samt kompenserende specialundervisning.

Center for Dagområdet er organiseret under Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Centrets tilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 103 og 104 samt Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

 

Centrets tilbud er organiseret i to afdelinger.

 

Fællesskaber

Afdelingen Fællesskaber, som primært retter sig mod førtidspensionister, rummer dels åbne tilbud, hvor der ikke stilles krav om handleplan dels visiterede tilbud om støttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103.

 

Rehabiliteringsforløb

Afdelingen Rehabiliteringsforløb retter sig mod borgere, der ikke er på førtidspension, og som kan profitere af specialiserede  forløb som led i en samlet rehabiliteringsindsats. Rehabiliteringsforløb forankres i visiterede tilbud, hvor der arbejdes med individuelle handleplaner med primær fokus på afklaring og udvikling af den enkeltes kompetencer.

 

Centrets centrale stab Information og udvikling retter sig mod eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Her kan man få information og rådgivning om centrets tilbud samt adgang til sparring og konsulentbistand i forbindelse med samarbejdsinitiativer, som involverer Center for Dagområdets tilbud og ydelser.

 

Oversigt over tilbud i Center for Dagområdet

Her på siden kan du se de forskellige tilbud i Center for Dagområdet fordelt på de to afdelinger.

 

Du er velkommen til at kontakte centret, hvis du har brug for yderligere information, sparring eller rådgivning i forhold til brug af vores tilbud.
Under de enkelte tilbud finder du yderligere information blandt andet kontaktoplysninger.

Kontakt

Dagområdet, Center for

Socialforvaltningen

Nørre Allé 31, 1. sal

8000 Aarhus C

Telefon: 21 65 35 46

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 

Åbne fællesskaber

 • Kultur- & Kontaktsted Kragelund

  Kultur- & kontaktsted Kragelund har fokus på kreative aktiviteter som musik, teater, idræt og kreative værksteder samt mulighed for at deltage i køkken- og caféarbejde.
 • Værestedet i Jægergårdsgade

  Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud, som kan rumme borgere med store misbrugsproblemer og andre sociale og psykiske problemer. Værestedets mål er at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber.
 • Mødestedet på Gudrunsvej

  Mødestedet er et samværstilbud i Brabrand til voksne med anden etnisk baggrund. Borgerne er psykisk sårbare - herunder tidligere brugere af Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge (RCT)
 • Idræt på banen

  Idræt på banen er et idræts- og motionstilbud til psykisk sårbare og udsatte. Udover idrætsaktiviteter arrangerer Idræt på banen stævner, turneringer, event og ferie- og aktivitetsrejser.
 • Håbets Alle

  Håbets Allé er et alternativt byrum og værested, der primært opbygges og drives af udsatte og psykisk sårbare unge.

Fællesskaber - Støttet beskæftigelse

 • Værkstedet Rørdrumvej

  Et arbejdstilbud for borgere med psykiske vanskeligheder og med et ønske om daglig beskæftigelse. Arbejdsopgaverne er af mangeartede karakterer.

Rehabiliteringsforløb

 • Café og beskæftigelsestilbuddet Rejsecafeen

  Rejsecaféen er en almindelig café, hvor det er muligt at nyde sin mad og kaffe i hyggelige omgivelser
 • Allé Huset/Sjakservice

  Allé Huset/Sjakservice er et arbejdstilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, der har et ønske om daglig beskæftigelse.
 • Skolen i Nørre Allé - CSV Aarhus

  Skolen i Nørre Allé (Center for Specialundervisning for Voksne, CSV) er et tilbud om undervisning til mennesker med psykisk sårbarhed og udsatte voksne. Der undervises i både almindelige skolefag og i mestringsfag med henblik på at komme videre med uddannelse eller job.
 • Netværket

  Netværket har både et gruppetilbud, der bistår jobcentrene med afklaringsforløb for psykisk sårbare samt et tilbud, der skal hjælpe unge med at afklare job og uddannelse og ruste dem til et bedre ungdomsliv.
 

Opdateret: 23.2.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code