Gå til sidens indhold

Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Center for Myndighed er borgerens indgang til råd og vejledning til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere.

Center for Myndighed yder råd og vejledning til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere og udreder behov for en social indsats.

 

Centrets rådgivere guider til muligheder i Aarhus Kommune og det civile samfund samt visiterer borgere til bostøtte og botilbud ved behov og indenfor det gældende serviceniveau. Myndighedsrådgiverne tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov i udrednings- og visitationsprocessen.

 

Center for Myndighed er delt op i 3 afdelinger med hvert sit fokusområde.

 

Afdeling 1: Beskæftiger sig med mindre omfattende indsatser herunder visitation til bostøtte efter Servicelovens § 85.

 

Afdeling 2: Beskæftiger sig med mere omfattende indsatser herunder visitation til botilbud efter Servicelovens § 85, 107 og 108.

 

Afdeling 3: Beskæftiger sig med tidlige indsatser herunder at løse opgaver vedrørende råd og vejledning i henholdsvis vagt- og boligtelefon, indstilling til Den Sociale Boligtildeling, God løsladelse, Fremskudt myndighed, Opsøgende myndighed samt kontaktpersonsfunktioner ved særlige indsatsområder.

 

Center for Myndighed adskiller sig fra de øvrige centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i kraft af centrets position som et bestillercenter.

 

Centret arbejder efter den dialogbaserede BUM-model i Aarhus Kommune, hvor Center for Myndighed fungerer som bestillercenter til de tre udførercentre Center for Bostøtte i eget hjem, Center for Boområdet samt Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser. 

Kontakt

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne - Center for Myndighed

Socialforvaltningen

Postboks 575, Grøndalsvej 1b

8260 Viby J

Telefon: 89 40 14 41

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag - onsdag klokken 9-12
Torsdag klokken 9-12 og klokken 16-17:15
Fredag klokken 9-12

Telefontider:
Telefonnummer: 89 40 57 22
Mandag-onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8:30-17:30
Fredag kl. 8-15

 
 
 

Opdateret: 09.6.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code