Gå til sidens indhold

Borgercenter Syd

Botilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud og undervisningstilbud samt hjælp og støtte til voksne med handicap.

Voksenhandicap er organiseret i fire borgercentre, der dækker hver deres geografiske område og et tværgående rådgivnings- og visitationscenter. Med det søger vi at skabe en endnu større nærhed til borgerne. Vi arbejder med borgerdemokrati og borgerinddragelse i vores tilbud og i de muligheder, der udvikles lokalt i borgercentrene. Borgercentrene tilbyder boliger, læring og beskæftigelse til borgere med handicap, der bor i centrets geografiske område. Borgercentret tilbyder også åben rådgivning og vejledning om tilbud og muligheder tæt på borgerne.Borgercentrene er åbne for det omgivende lokalsamfund og inviterer til og indgår i samarbejder med lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige og andre. Målet er at styrke mangfoldighed og rummelighed i området og skabe lige muligheder for alle.Den nære familie og gode venner er noget af det allervigtigste vi har, derfor støtter vi borgerne i at udvikle og opretholde kontakter til pårørende, udvikle venskaber og nye relationer og indgå i sociale fællesskaber, foreningsliv, kultur og idrætsudøvelse på lige fod med alle andre. Vi opretter desuden borgerråd, hvor mennesker med handicap og borgere fra lokalsamfundet kan deltage og gøre deres indflydelse gældende.

 

Specialisering: Kriminalitetsforebyggelse

 
 

Opdateret: 10.10.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code