Gå til sidens indhold

Godt at vide om rettigheder og pligter - når du er i kontakt med Socialforvaltningen

Overblik over de rettigheder og pligter, du har som borger, når du er i kontakt med Socialforvaltningen.

Hvad har du ret til?

Vejledning

Socialforvaltningen har pligt til at rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan søge eller få tilbudt i forvaltningen.

 

Medvirken

Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag. Socialforvaltningen skal tilrettelægge forløbet, så det kan lade sig gøre.

 

Partshøring

Har din rådgiver indhentet oplysninger, du ikke har set eller hørt om før, skal du have mulighed for at se og kommentere dem, inden forvaltningen træffer en afgørelse.

 

Aktindsigt

Alle vigtige oplysninger står i sagen. Du har som hovedregel ret til at se papirerne i din sag og ret til at se det, der er registreret om dig. Du skal henvende dig hos din rådgiver, hvis du ønsker aktindsigt.

 

At få rettet forkerte oplysninger

Du har ret til at få rettet forkerte, faktiske oplysninger. De oplysninger, der allerede står i sagen, bliver ikke slettet, men rettelserne bliver lavet sådan, at de oplysninger, du kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse.

 

En bisidder

Du har ret til at tage en anden med til møderne med Socialforvaltningen. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem.

 

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at repræsentere dig og deltage i møderne på dine vegne eller sammen med dig. Du kan blive bedt om at sende familiekontoret information om, hvem du har givet fuldmagten til, og hvad der gives fuldmagt til.

 

Skriftlig – og begrundet – afgørelse

Træffer forvaltningen en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt. Du skal bede om skriftlig afgørelse senest 14 dage efter, du har fået en mundtlig afgørelse.
Den skriftlige afgørelse skal være begrundet. Der skal stå, hvad Socialforvaltningen har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen.

 

Klagevejledning

Kan du klage over en afgørelse, skal der i afgørelsen stå, hvordan du gør det. Kan du ikke klage, skal det stå i afgørelsen.

Hvad har du pligt til?

Oplyse om adresseændringer m.m.

Når du søger, og når du modtager hjælp efter serviceloven, har du pligt til at give korrekte oplysninger. Senere ændringer i fx forhold omkring bolig, ægteskab eller arbejde skal du meddele din rådgiver. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri.

 

Oplyse om økonomiske ændringer

Når du modtager hjælp, der er beregnet efter dine økonomiske forhold, skal du give besked til din rådgiver, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri.

Herudover skal du vide

 

  • Aarhus Kommune kan kontrollere økonomiske oplysninger. Det vil sige, at kommunen kan indhente økonomiske oplysninger om dig eller din ægtefælle fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasser. Dette kan også ske elektronisk. Det betyder ikke, at du er fritaget for din pligt til selv at oplyse om ændringer. 

 

  • Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, kan Aarhus Kommune i visse situationer indhente oplysninger fra andre myndigheder uden forældrenes samtykke. Du vil som udgangspunkt altid først blive spurgt, om du vil give samtykke til at kommunen indhenter oplysningerne. 

 

  • De oplysninger, Aarhus Kommune får i din sag, er omfattet af persondataloven.

 

Er du i tvivl, kan du altid spørge din rådgiver

 
 

Opdateret: 29.1.2014

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code