Gå til sidens indhold

Social- og beskæftigelsesområdet

Jobcentrene m.m. er omfattet af strejkevarsel. Der er aftalt nødberedskab ift. udbetaling af en række ydelser til borgere.

HK og Dansk Socialrådgiverforening har varslet strejke mod Aarhus Kommune. Det betyder, at der ikke vil være åbent for ekspedition på følgende adresser fra den første dag af en eventue strejke.

 

• Dagpenge og Kontanthjælp, Jægergården
• Dagpenge og Kontanthjælp, Værkmestergade 5
• Dagpenge og kontanthjælp, Silkeborgvej 622
• Integration og Fleksjob, Fleksjobafdelingen, Silkeborgvej
• Integration og Fleksjob, Gunnar Clausensvej
• Job og Sundhed, Spanien 19
• Sundhed og Ydelse, Ydelsescenter Kontanthjælp, Dagpenge- og Fleksøkonomi, Værkmestergade 3-5
• Sundhed og Ydelse, Skejbygårdsvej 13,
• Sundhed og Ydelse, Dagpengeopfølgningen, Spanien 19
• Unge og Uddannelse, Jobinfo, Værkmestergade 3-5
• Unge og uddannelse, Fredens torv, 6-8
• Unge og uddannelse, Vester Allé 8

 

Vi vil løbende udbygge denne side med svar på nogle af de vigtige spørgsmål, der kan rejse sig for en jobsøgende:

 

Spørgsmål og svar om beskæftigelsesindsats og forsørgelse under konflikten


Kan jeg få pålagt jobsøgning til arbejde, der er omfattet af konflikten?
Nej. Jobcentret skal undlade at kræve jobsøgning til arbejde, der er omfattet af strejke/lockout.


Jeg er indkaldt til samtale i Jobcentret, som er lukket under konflikten. Bliver jeg sanktioneret?
Nej. Jobcentret vil hurtigst muligt efter konfliktens ophør indkalde dig til en ny samtale. 


Jeg skal deltage i kursus hos en ekstern privat kursusudbyder. Bliver kurset afholdt under konflikten?
Ja. Den private virksomhed omfattes ikke af konflikten, og du har fortsat pligt til at deltage.


Kan jeg komme i virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud i stillinger, der er omfattet af konflikten?
Nej. Jobcenteret skal stoppe for ethvert tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i konfliktramte stillinger. 


Kan jeg blive i min eksisterende løntilskudsansættelse, hvis min arbejdsplads er omfattet af konflikten?
Nej. Ansatte i løntilskud omfattes af strejke/lockout på lige fod med en virksomheds ordinært ansatte. Så længe dit arbejdet er omfattet af strejke/lockout, må du derfor ikke arbejde. Når strejken/lockouten ophører, skal du genindtræde i stillingen.


Modtager jeg fortsat løn fra min arbejdsgiver under løntilskudsansættelse i tilfælde af konflikt?
Nej. Under konflikten udbetales der ikke løn eller arbejdsløshedsdagpenge.


Har jeg som ansat i løntilskud ret til konfliktstøtte?
Du kan være berettiget til konfliktstøtte fra din faglige organisation –  du skal selv tage kontakt til din faglige organisation, som vurderer det. 


Har jeg som løntilskudsansat ret til anden forsørgelseshjælp under konflikten?
Du kan under visse betingelser være berettiget til integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse m.v. Du kan dog pålægges at betale ydelsen tilbage.
Ydelsen forudsætter, at alle betingelserne for at modtage forsørgelsen i øvrigt er opfyldt. 


Kan jeg fortsætte i min virksomhedspraktik, hvis arbejdet omfattes af konflikten?
Nej. Du skal ophøre i praktikken på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i gang, og Jobcentret skal hurtigst muligt finde en ny praktikplads til dig.


Bliver min forsørgelsesydelse påvirket af, at min virksomhedspraktik ikke fortsætter under konflikten?
Nej. Som virksomhedspraktikant er du ikke ansat og modtager ikke løn under praktikken. Derfor har ophør i praktikken ikke betydning for din forsørgelse.


Udbetaler arbejdsgiver fortsat løn til mig under konflikten, når jeg er ansat i fleksjob?
Nej. Ansatte i fleksjob omfattes af strejke/lockout på lige fod med en virksomheds øvrige ansatte.


Udbetaler kommunen fleksløntilskud til mig, hvis jeg er omfattet af konflikten?
Nej. Du kan dog være berettiget til konfliktstøtte fra din faglige organisation –  du skal selv tage kon-takt til din faglige organisation, som vurderer det.


Udbetaler kommunen fleksløntilskud til mig, hvis jeg ikke er omfattet af konflikten?
Ja. Hvis du har et fleksjob, hvor du arbejder som du plejer, vil du fortsat få udbetalt flekslønstilskud.


Har Ydelsescenter Aarhus åbent under konflikten?
Ja, Ydelsescentret Aarhus, Jægergården, Værkmestergade 15B, har åbent under konflikten, men er kun bemandet til at behandle helt akutte sager. Henvendelse kan med fordel ske (via nemID) til den digitale postkasse. Vi tager forbehold for længere svartid og opfordrer til, at der kun rettes henvendelse i livs-nødvendige situationer.


Hvordan kan jeg melde mig ledig og søge kontanthjælp, når jobcentret er lukket?

Hvis din situation er helt akut, kan du være berettiget til akut livsnødvendig økonomisk hjælp. Du kan da henvende dig i Ansøgningsafdelingen, Jægergården, Værkmestergade 15B, som er bemandet med nødberedskab.


Har du brug for at søge akut livsnødvendig økonomisk hjælp, kan du finde yderligere information på borger.dk eller på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her kan du også ansøge elektronisk om akut livsnødvendig økonomisk hjælp samt få præcise oplysninger om, hvilken dokumentation du skal medbringe. 

 

Nødberedskaber:

Der er aftalt nødberedskab ift udbetaling til borgere af følgende ydelser

 • Sygedagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Integrationsydelse
 • Forrevalidering
 • Revalideringsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • §27-ydelse for borgere med pensionsret, til de borgere, hvor der sker løbende udbetaling
 • Sager med administration, fx ugentlig udbetaling
 • Livsvigtige enkeltansøgninger (fx restancer på bolig, livsvigtig medicin, akut tandbehandling og overlevelseshjælp
 • Udbetaling af engangshjælp til borgere, som er omfattet af social begivenhed, og som vurderes at være uden midler
 • Livsvigtige enkeltansøgninger fra borgere, som ikke har sag i Kontanthjælp eller Pension
 • Udbetaling af førtidspension i sager med administration.

 

 
 

Opdateret: 19.4.2018

Afdeling:

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 20 00 ● CVR-nummer: 55133018

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code