Gå til sidens indhold

I MED organisationen har medarbejdere og ledere mulighed for at drøfte og få indflydelse på sager indenfor arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljø.

Aarhus Kommunes lokale MED-aftale er fra 2014. Med denne MED-aftale er det besluttet at integrere organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i det øvrige MED-arbejde. Aarhus Kommune har således en enstrenget struktur, hvilket bl.a. indebærer, at MED udvalgene varetager arbejdsmiljøfunktioner i henhold til lovgivningen. Det betyder, at arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes i samme udvalg.

MED-aftalen udgør sammen med den lokale Arbejdsmiljøaftale (bilag til lokalaftalen), og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO/SHK, den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune.


MED-strukturen afspejler Aarhus Kommunes ledelsesstruktur og består af et Fælles MED Udvalg (FMU) som hovedudvalg for hele Aarhus Kommune (øverste MED udvalg) med underudvalget Fælles Arbejdsmiljø Udvalg, Hoved MED Udvalg (HMU) som hovedudvalg for de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune med underudvalgene Hoved Arbejdsmiljø Udvalg og Lokale MED Udvalg (LMU) på de enkelte institutioner. Lokale MED Udvalg er også Arbejdsmiljø Udvalg, medmindre det er besluttet, at der under det Lokale MED Udvalg er nedsat et Lokalt Arbejdsmiljø Udvalg. I det tilfælde, er det fortsat det Lokale MED Udvalg, der har kompetencen

 
 

Opdateret: 26.2.2018

Afdeling:

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 20 00 ● CVR-nummer: 55133018

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code