Gå til sidens indhold

Mangfoldighed og ligestilling

Vi arbejder for ligestilling og mangfoldighed.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejderes særlige faglige og personlige kompetencer respekteres, og at alle medarbejdere får de bedst mulige vilkår for at udfolde deres kompetencer.

 

Det gælder alle - uanset køn, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

 

Lige muligheder og antidiskrimination

For at nå vores mål om mangfoldige arbejdspladser arbejder vi vedholdende for at styrke ligestilling og bekæmpe diskrimination. Vi ønsker at sikre vores medarbejderne mod diskrimination, både mens de er ansat i kommunen og ved ansættelsens ophør.

 

Enhver som oplever eller overværer direkte eller indirekte diskrimination har en forpligtelse til at reagere aktivt for at bekæmpe diskrimination. Vores mål er, at Aarhus Kommune er kendt som en arbejdsplads, hvor der ikke diskrimineres.

 

Lighed i ledelse

Vi arbejder for at skabe mangfoldighed og ligestilling i alle vores initiativer inden for HR - både rekruttering, fastholdelse, medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling.

 

Vi vil have lighed i ledelsen. For at styrke rekrutteringsprocessen og sikre kvalificerede ansøgere af begge køn har Aarhus Byråd vedtaget fem minimumskrav til rekrutteringsprocessen. Det er bl.a. krav til formulering af jobprofil og anonymisering af ansøgerfeltet, krav til rekrutteringskonsulenter og krav om ligelig repræsentation af begge køn i ansættelsesudvalget.

 

Nye veje til lighed

Vi går til stadighed nye veje, når det handler om at styrke lighed i ledelse - f.eks. gruppementorordninger for kvindelige før-ledere, før-leder kurser for ansatte med etnisk minoritetsbaggrund og kampagner for flere mænd på barsel. Desuden var vi blandt de 10 første virksomheder, der forpligtede os til at følge Ligestillingsministerens Charter for Flere Kvinder i Ledelse. I 2008 og 2009 resulterede knap hver anden rekruttering til ledige stillinger i den øverste ledelse i ansættelsen af en kvindelig kandidat.

 

Etnisk mangfoldighed

I henhold til integrationspolitikken fra 2007 er målsætningen for Aarhus Kommune, at andelen af ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i faste stillinger skal svare til andelen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i den erhvervsaktive alder. Det mål er vi tæt på at nå.

Pr. 1.november 2013 var dette måltal 10,9%. Der var ansat i alt 2.664 medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund i faste, ordinære stillinger i kommunen svarende til 1.595,2 fuldtidsstillinger.

Dermed udgør ansatte med etnisk minoritetsbaggrund 7,1% af det samlede antal normerede fuldtidsstillinger (budget 2013).  Aarhus Kommune er 3,8 procentpoint fra at opfylde målsætningen.

 

Kontakt

Tine Enkelund

Konsulent

HR

Borgmesterens Afdeling

8000 Aarhus C

Telefon: 8940 2201

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 18.1.2016

Afdeling:

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 20 00 ● CVR-nummer: 55133018

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code